Informatie over veiligheid en prestaties

Externe apparaten

We bevelen u aan externe apparaten van goede kwaliteit te gebruiken, die zijn afgeschermd tegen ongewenste radiofrequentie- en audiofrequentiesignalen. Externe apparaten zijn bijvoorbeeld headsets, kabels en connectors.

Niettemin kan, bijvoorbeeld als gevolg van de nabijheid van andere apparaten zoals mobiele telefoons en radio's met zender en ontvanger, een bepaalde mate van ruis hoorbaar zijn. In deze gevallen raden we u aan een of meer van de volgende stappen te ondernemen:

  • Plaats het externe apparaat uit de buurt van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

  • Leid de kabels van het externe apparaat weg van de bron van de radio- of audiofrequentiesignalen.

  • Gebruik afgeschermde kabels voor het externe apparaat of gebruik kabels met een betere afscherming en connector.

  • Maak de kabel van het externe apparaat korter.

  • Plaats ferrieten of vergelijkbare oplossingen op de kabels van het externe apparaat.

Cisco kan geen garantie bieden voor de prestaties van externe apparaten, kabels en connectors.

In landen van de Europese Unie dient u alleen externe luidsprekers, microfoons en headsets te gebruiken die volledig voldoen aan de EMC-richtlijn [89/336/EEG].

UL-waarschuwing

De LAN/Ethernet-kabel of andere kabels die aan het apparaat zijn aangesloten mogen niet tot buiten het gebouw worden verlengd.

Het apparaat is een accessoire en gebruikt met UL in de lijst product Webex Desk Hub , neem contact op met Cisco voor meer informatie.

Als u het apparaat met een externe monitor gebruikt, mag de monitor niet zwaarder zijn dan 6,84 kg, anders riskeert u letsel.

Product label

Het productlabel bevindt zich op het oppervlak van de cameraklem.

Conformiteits verklaringen voor de Europese Unie

CE-markering

Het volgende CE-merk wordt op de apparatuur en verpakking aangebracht.

CE-logo

Compatibiliteits informatie voor Japan

VCCI conformiteit voor apparatuur VCCI-logo klasse B

Instructies voor FCC-compatibiliteit

De Federal Communications Commission vereist nalevingsverklaringen voor het volgende:

FCC Part 15,19, instructie

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat veroorzaakt mogelijk geen schadelijke storingen en (2) dit apparaat moet eventuele interferenties ontvangen, met inbegrip van interferentie die een ongewenste handeling kan veroorzaken.

FCC Part 15,21, instructie

Wijzigingen of aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn toegestaan door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kan de toestemming voor de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

FCC receivers and Digital Statement B (klasse B)

Dit product is getest en voldoet aan de specificaties voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Indien de apparatuur niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan de apparatuur schadelijke interferentie voor radiocommunicatie veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat deze apparatuur in een bepaalde installatie storingsvrij zal functioneren.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de ontvangst van radio of tv, wat is vast te stellen door de apparatuur uit en weer aan te zetten, dan kan de gebruiker proberen om de interferentie op een van de volgende manieren te verhelpen:

  • Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats deze

  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur of apparaten

  • Sluit de apparatuur aan op een andere wandcontactdoos dan de ontvanger

  • Raadpleeg een leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur

Overzicht van Cisco-product beveiliging

Dit product bevat cryptografische functies en is onderhevig aan de wetgeving in de Verenigde Staten en andere landen met betrekking tot import, export, overdracht en gebruik. Levering van cryptografische producten van Cisco betekent niet dat derden bevoegd zijn codering te importeren, te exporteren of te gebruiken. Importeurs, exporteurs, distributeurs en gebruikers zijn verantwoordelijk voor naleving van eerder genoemde wetgeving. Door dit product te gebruiken, gaat u akkoord met de wetten en bepalingen die hierop van toepassing zijn. Als u hieraan niet kunt voldoen, dient u dit product onmiddellijk te retourneren.

Meer informatie over exportvoorschriften van de Verenigde Staten vindt u op https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.