Webex voor overheidbiedt geen ondersteuning voorwebinars in webcastweergave.

Plannen

Functies en mogelijkheden

Webinars

Webinars in webcastweergave

Webex Meetingsondersteuning voor mobiele apps

Ja


 

Webinarskan niet worden gepland met de mobiele app.

Ja


 

Webinarskan niet worden gepland of gestart met de mobiele app.

Webex voor overheidondersteuning

Ja


 

Webex voor overheidondersteunt webinars voor abonnementen met ondersteuning voor maximaal 10.000 gebruikers.

Nee

Webex-siteScheduler

Ja

Ja

Maximumaantal deelnemers

Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 10.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden.

Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 100.000 deelnemers en 500 hosts, cohosts en panelleden.


 

Webinars in webcastweergavezijn alleen beschikbaar voor abonnementen met ondersteuning voor 3000 of meer gebruikers.

Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden

500

500

Webinar/gebeurtenissjablonen in scheduler

Ja

Ja

Een cohost toevoegen

Ja

Ja

Automatische oefensessies inschakelen

Ja

Ja

Automatisch opnemen inschakelen

Ja

Ja

Deelnemerregistratie

Ja

Ja

Optie Registratie-id vereist

Ja

Ja

Registratiewachtwoord

Ja

Ja

Automatische goedkeuring registratie

Ja

Ja

Registratielimiet implementeren

Ja

Zie Geavanceerde planningsopties voor vergaderingen Webex Meetings Webex-webinars voor meer informatie.

Ja

Aangepaste registratiepagina

AlsWebinarvereist registratie

Ja

Aangepaste landingspagina

AlsWebinarvereist registratie

Ja

Rest API plannen

Ja

Nee

Uitnodigingsberichten

Ja


 

Panelleden ontvangen automatisch uitnodigingen na het plannen. Uitnodigingen worden naar deelnemers verzonden nadat de host hun registratie heeft goedgekeurd of als de host de uitnodiging doorsturen naar hen.

Ja


 

Panelleden ontvangen automatisch uitnodigingen na het plannen. Uitnodigingen worden naar deelnemers verzonden nadat de host hun registratie heeft goedgekeurd of als de host de uitnodiging doorsturen naar hen.

Herinneringse-mails

Ja


 

Meerdere geautomatiseerde herinneringse-mails worden niet ondersteund.

Ja


 

Meerdere geautomatiseerde herinneringse-mails worden niet ondersteund.

In webinars

Functies en mogelijkheden

Webinars

Webinars in webcastweergave

Rollen (Host, Cohost, Panellid, Deelnemer)

Ja

Ja

Chatten met iedereen voor deelnemers, panelleden, host en cohosts

Ja

Ja

Deelnemen via videoapparaat

Alleen panelleden, hosts en cohosts.

Alleen panelleden, hosts en cohosts.

Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden dat kan deelnemen via een videoapparaat

200

200

Wie kan de deelnemerslijst bekijken

Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken.

Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken.

Webex AssistantvoorWebex Meetings

Ja


 

Webex AssistantvoorWebex Meetingsis opgenomen in plannen met ondersteuning voor 3000 of meer gebruikers en als een add-on voor plannen met ondersteuning voor maximaal 1000 gebruikers.

Nee

Live ondertiteling enWebinartranscriptie

Ja

Nee

Realtime vertaling

Ja


 

Deze invoeging kan worden aangeschaft voor plannen met maximaal 10.000 gebruikers.

Realtime vertaling is niet beschikbaar voorWebex voor overheid.

Nee

HD-video

Ja

Ja

Video van de spreker kan worden gezien

Ja

Ja

Weergave van en synchronisatiefase aanpassen

Ja

Nee

In- en uitzoomen op de rasterweergave

Ja

Nee

Specifieke raster-, gestapelde, actieve spreker- of alleen-inhoudsindelingsweergave voor deelnemers

Nee

Ja

Gedempt

Ja

Ja

Host/cohosts kunnen het dempen van het publiek dempen

Ja

Nee

Emoji-animatiereacties

Ja

Nee

Modus Muziek

Ja

Ja

Verwijderen van achtergrondgeluid

Ja

Ja

People insights-profielen

Ja

Nee

vraag en antwoord (Webexalleen bureaublad- en web-apps)

Ja

Ja

Tabbladen beheren in vraag en antwoord (alleen web-app)

Ja

Nee

Prioriteit instellen voor vragen die mondeling zijn beantwoord in vraag en antwoord (alleen web-app)

Ja

Nee

Enquête

Nee

Ja

Deelnemen via videoapparaat

Alleen panelleden, host en cohosts.

Alleen panelleden, host en cohosts.

Lay-outbeheer

Ja met instellingen voor faseweergave; deelnemer kan zelf de lay-out kiezen.

Ja met instellingen voor livestreamlay-out; alle deelnemers zien dezelfde indeling.

BlokkeerWebinar

Ja

Nee

Whiteboards en aantekeningen

Ja

Nee

Optimaliseren van delen voor bewegend beeld en video

Ja

Ja

Video delen

Ja

Ja

Post-/Webinarfuncties en analyses

Functies en mogelijkheden

Webinars

Webinars in webcastweergave

Registratierapport

Ja

Ja

Aanwezigheidsrapport

Ja

Nee

Activiteitenrapport (chatten, vraag en antwoord, enquête en enquêtereacties)


 

Het berichtWebinarmoet worden opgenomen.

Ja

Ja