Webex for Government biedt geen ondersteuning voor webinars in de webcastweergave.

Plannen

Functies en mogelijkheden

Webinars

Webinars in webcastweergave

Webex Meetings voor mobiele apps

Ja


 

Webinars kunnen niet worden gepland met de mobiele app.

Ja


 

Webinars kunnen niet worden gepland of gestart met de mobiele app.

Ondersteuning van Webex voor de overheid

Ja


 

Webex for Government ondersteunt webinars voor plannen die tot 10.000 gebruikers ondersteunen.

Nee

Webex-planner (invoegtoepassing Outlook)

Ja

Ja

Webex-siteplanner

Ja

Ja

Maximumaantal deelnemers

Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 10.000 deelnemers, de host en 500 co-hosts en panelleden.

Op basis van de aangeschafte plancapaciteit met maximaal 100.000 deelnemers, de host en 500 co-hosts en panelleden.

Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden

500

500

Webinarsjablonen in planner

Ja

Ja

Webinarreeks (programma)

Ja

Ja

Een webinar plannen in meerdere tijdzones

Ja

Ja

Een co-host toevoegen

Ja

Ja

Automatische oefensessies inschakelen

Ja

Ja

Automatisch opnemen inschakelen

Ja

Ja

Afbeelding op registratiepagina aanpassen

Ja

Ja

Sprekerafbeelding uploaden op registratiepagina

Ja

Ja

Webinarmateriaal uploaden tijdens het plannen

Ja

Ja

Webinarmateriaal uploaden tijdens het plannen

Ja

Ja

Lijst met uitnodigingen importeren uit CSV-bestand

Ja

Ja

Bio-informatie van spreker/panellid

Ja

Ja

Deelnemerregistratie

Ja

Ja

Optie Registratie-id vereist

Ja

Ja

Registratiewachtwoord

Ja

Ja

Automatische goedkeuring registratie

Ja

Ja

Registratielimiet implementeren

Ja

Zie Geavanceerde planningsopties voor Webex Meetings en Webex Webinars voor meer informatie.

Ja

Aangepaste registratiepagina

Als voor webinar registratie is vereist

Ja

Aangepaste landingspagina

Als voor webinar registratie is vereist

Ja

Rest API plannen

Ja

Nee

Uitnodigingsberichten

Ja


 

Panelleden ontvangen automatisch uitnodigingen na het plannen. Uitnodigingen worden naar deelnemers verzonden nadat de host hun registratie heeft goedgekeurd of als de host de uitnodiging doorsturen naar hen.

Ja


 

Panelleden ontvangen automatisch uitnodigingen na het plannen. Uitnodigingen worden naar deelnemers verzonden nadat de host hun registratie heeft goedgekeurd of als de host de uitnodiging doorsturen naar hen.

E-mailberichten met uitnodigingen in platte tekst verzenden

Ja

Ja

Herinneringse-mails

Ja

Ja

Opvolge-mailberichten

Ja

Ja

Aangepaste e-mailsjablonen

Ja

Ja

In webinars

Functies en mogelijkheden

Webinars

Webinars in webcastweergave

Rollen (host, co-host, panellid, deelnemer)

Ja

Ja

Chatten met iedereen voor deelnemers, panelleden, host en cohosts

Ja

Ja

Deelnemen via videoapparaat

Alleen panelleden, hosts en cohosts.

Alleen panelleden, hosts en cohosts.

Maximumaantal hosts, cohosts en panelleden dat kan deelnemen via een videoapparaat

200

200

Wie kan de deelnemerslijst bekijken

Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken.

Alleen host, cohosts en panelleden kunnen de deelnemerslijst bekijken.

Webex-assistent voor Webex Meetings

Ja


 

Webex-assistent voor Webex Meetings is opgenomen in plannen voor ondersteuning van 3000 of meer gebruikers en als een add-on voor plannen met ondersteuning voor maximaal 1000 gebruikers.

Nee

Live ondertiteling en webinartranscriptie

Ja

Nee

Realtime vertaling

Ja


 

Deze add-on kan worden aangeschaft voor plannen met ondersteuning voor maximaal 10.000 gebruikers.

Realtime vertaling is niet beschikbaar voor Webex for Government.

Nee

HD-video

Ja

Ja

Video van de spreker kan worden gezien

Ja

Ja

Podiumweergave aanpassen en synchroniseren

Ja

Nee

In- en uitzoomen in rasterweergave

Ja

Nee

Specifieke raster-, gestapelde, actieve spreker- of alleen-inhoudsindelingsweergave voor deelnemers

Nee

Ja

Gedempt

Ja

Ja

Host/co-hosts kunnen het dempen van het publiek opheffen

Ja

Nee

Emoji-reacties met animaties

Ja

Nee

Modus Muziek

Ja

Ja

Verwijderen van achtergrondgeluid

Ja

Ja

People insights-profielen

Ja

Nee

vraag en antwoord (alleen Webex-desktop- en web-apps)

Ja

Nee


 
Vraag en antwoord Slido gebruiken

Tabbladen beheren in vraag en antwoord (alleen web-app)

Ja

Nee

Prioriteit instellen voor vragen die mondeling zijn beantwoord in vraag en antwoord (alleen web-app)

Ja

Nee

Enquête

Ja

Nee


 
Enquêteren Slido gebruiken

Slido enquêteren en vraag en antwoord

Ja


 
Slido is niet beschikbaar voor Webex for Government.

Ja


 
Slido is niet beschikbaar voor Webex for Government.

Deelvenster Apps (ingesloten apps)

Ja

Nee

Deelnemen via videoapparaat

Alleen panelleden, hosts en co-hosts.

Alleen panelleden, hosts en co-hosts.

Lay-outregeling

Ja met instellingen voor podiumweergave. De deelnemer kan zijn of haar eigen indeling kiezen.

Ja met de lay-outinstellingen voor livestream; alle deelnemers zien dezelfde lay-out.

Webinar vergrendelen

Ja

Ja

Whiteboards en aantekeningen

Ja

Nee

Optimaliseren van delen voor bewegend beeld en video

Ja

Ja

Deelsessies

Ja

Nee

Video delen

Ja

Ja

Functies en analyses na de webinar

Functies en mogelijkheden

Webinars

Webinars in webcastweergave

Registratierapport

Ja

Ja

Aanwezigheidsrapport

Ja

Ja

Landingspagina nadat de webinar is beëindigd

Ja

Ja

Activiteitenrapport (chat, vraag en antwoord en enquête)


 

De webinar moet worden opgenomen.

Ja

Ja


 
Haal de chatactiviteit uit het activiteitenrapport van uw webinar. Vraag en antwoord en enquêteactiviteit uit het Slido rapport halen.