Voordat u begint

Webex-assistent is beschikbaar in Webex Meetings .

Vanaf de update van 41.6 is deze ook beschikbaar in Webex-webinars voor abonnementen die ondersteuning bieden voor maximaal 10.000 gebruikers en als invoegservice voor plannen met ondersteuning voor maximaal 1000 gebruikers.

In de 41.7-update worden vergaderingen die zijn gestart of bijwonen vanuit de Webex-app die niet volledig zijn ondersteund voor vergaderingen, Webex-assistent. Vergaderingen die vanuit een ruimte zijn gestart of bijwonen, bieden geen ondersteuning Webex-assistent.

1

Een opname verwijderen:

  1. Selecteer Opnamen aan de linkerkant navigatiebalk.

  2. Selecteer Meer naast de naam van de opname en selecteer vervolgens Verwijderen > verwijderen.

    De opname wordt naar de Prullenbak verplaatst en blijft 30 dagen staan, tenzij u deze permanent verwijdert.
  3. Als u een opname die in de Prullenbak staat permanent wilt verwijderen, selecteert u Verwijderd onder Mijn opgenomen vergaderingen .

    Selecteer Verwijderd
  4. Selecteer Prullenbak naast de naam van de Prullenbak opname.

    Hiermee wordt de video-opname met de ingesloten transcriptie verwijderd, maar worden het audiobestand en de transcriptie van de video-opname op het tabblad Controleren in Agenda niet verwijderd.

2

Als u hoogtepunten wilt verwijderen, bekijkt u Hoogtepunten bekijken en beheren die zijn gemaakt Webex-assistent meetings.