Innan du börjar

Webex-assistent tillgänglig i Webex Meetings.

Från och med uppdateringen 41.6 finns den även tillgänglig i Webex Webinars för planer med stöd för upp till 10 000 användare och som ett tillägg för planer som stöder upp till 1 000 användare.

I 41.7-uppdateringen startar eller ansluter möten från Webex-appen som inte är fullf?rda möten utan stöd för Webex-assistent . Möten som startas eller som startas från ett utrymme har inte stöd för Webex-assistent.

1

Så här tar du bort en inspelning:

  1. Välj Inspelningar till vänster navigeringsrad.

  2. Välj Mer bredvid inspelningens namn och välj sedan Ta bort > Ta bort.

    Inspelningen flyttas till papperskorgen och finns kvar där i 30 dagar, såvida du inte tar bort den permanent.
  3. Om du vill ta bort en inspelning som finns i papperskorgen permanent väljer du Borttagna under Mina inspelade möten .

    Välj Borttagna
  4. Välj Papperskorg Papperskorg bredvid inspelningens namn.

    Detta tar bort videoinspelningen med den inbäddade utskriften, men den tar inte bort ljudfilen och transkribering för videoinspelningen på fliken Granska i kalender.

2

För att ta bort höjdpunkter, se Granska och hantera höjdpunkter skapade av Webex-assistent för Meetings .