Før du starter

Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meetings.

Fra og med 41.6-oppdateringen er den også tilgjengelig i Webex Webinars for planer som støtter opptil 10 000 brukere og som et tillegg for planer som støtter opptil 1000 brukere.

I 41.7-oppdateringen startet eller ble møter startet eller ble med fra Webex-appen som ikke er fullverdige møter,støtte Webex Assistant. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

1

Slik sletter du et opptak:

  1. Velg Opptak på den venstre navigasjonslinjen.

  2. Velg Flere ved siden av navnet på opptaket, og velg deretter Slett > Slett.

    Opptaket flyttes til papirkurven og forblir der i 30 dager, med mindre du sletter det permanent.
  3. Hvis du vil slette et opptak som er i papirkurven permanent, velger du Slettet under Mine møteopptak.

    Velg Slettet
  4. Velg Papirkurv Søppel ved siden av navnet på opptaket.

    Dette sletter videoopptaket med den innebygde transkripsjonen, men den sletter ikke lydfilen og transkripsjonen for videoopptaket i kategorien Se gjennom i Kalenderen.

2

Hvis du vil slette uthevinger, kan du se Se gjennom og behandle uthevinger Opprettet av Webex-assistenten for møter .