Før du starter

Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meetings.

Fra og med 41.6-oppdateringen er den også tilgjengelig i Webex Webinars for planer som støtter opptil 10 000 brukere og som et tillegg for planer som støtter opptil 1000 brukere.

I 41.7-oppdateringen startet eller ble møter startet eller ble med fra Webex-appen som ikke er fullverdige møter,støtte Webex Assistant. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

1

Slik sletter du et opptak:

  1. Velg Opptak på den venstre navigasjonslinjen.

  2. Velg Flere ved siden av navnet på opptaket, og velg deretter Slett > Slett.

    Opptaket flyttes til papirkurven og forblir der i 30 dager, med mindre du sletter det permanent.
  3. Hvis du vil slette et opptak som er i papirkurven permanent, velger du Slettet under Mine møteopptak.

    Velg Slettet
  4. Velg Papirkurv Søppel ved siden av navnet på opptaket.

2

Hvis du vil slette uthevinger, kan du se Se gjennom og behandle uthevinger Opprettet av Webex-assistenten for møter .