Преди да започнете

Уебекс асистент е наличен в Webex срещи.

Започвайки с актуализацията 41.6, тя също е налична в Webex Webinars за планове, които поддържат до 10 000 потребители и като добавка за планове, които поддържат до 1000 потребители.

В актуализацията 41.7 събранията започнаха или се присъединиха от Приложението Webex, които не са пълнофункцирани събрания поддържат Webex Помощник. Събранията започнаха или се присъединиха от пространство не поддържат Webex Помощник.

1

За да изтриете запис:

  1. Изберете Записи в лявата навигационна лента.

  2. Изберете Още до името на записа и след това изберете Изтриване > Изтриване .

    Записът се премества в боклука и остава там 30 дни, освен ако не го изтриете за постоянно.
  3. За да изтриете окончателно запис, който е в боклука, изберете Изтрити под Моите записани събрания.

    Изберете Изтрити
  4. Изберете Боклук Кошче до името на записа.

    Това изтрива видеозаписа с вградения препис, но не изтрива аудио файла и преписа за видеозаписа в раздела Преглед в Календар.

2

За да изтриете акцентите, вижте Преглед и управление на акценти, създадени от Webex Помощник за събрания.