Przed rozpoczęciem

Webex Assistant jest dostępny w Webex Meetings.

Począwszy od aktualizacji 41.6, jest również dostępna w Webinariach Webex dla planów obsługujących do 10 000 użytkowników oraz jako dodatek do planów obsługujących do 1000 użytkowników.

W aktualizacji 41.7 spotkania rozpoczęte lub połączone z aplikacji Webex, które nie są w pełni funkcjonalnymi spotkaniami, obsługują Webex Assistant. Spotkania rozpoczęte lub połączone z przestrzeni nie obsługują Webex Assistant.

1

Aby usunąć nagranie:

  1. W lewym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Nagrania.

  2. Zaznacz Więcej obok nazwy nagrania, a następnie wybierz pozycję Usuń > Usuń .

    Nagranie zostanie przeniesione do kosza i pozostanie tam przez 30 dni, chyba że zostanie trwale usunięte.
  3. Aby trwale usunąć nagranie znajdujące się w koszu, wybierz pozycję Usunięte w obszarze Moje nagrane spotkania.

    Wybierz Opcję Usunięte
  4. Wybierz Kosz Kosz obok nazwy nagrania.

    Spowoduje to usunięcie nagrania wideo z osadzoną transkrypcją, ale nie spowoduje usunięcia pliku audio i transkrypcji nagrania wideo na karcie Recenzja w Kalendarzu.

2

Aby usunąć wyróżnienia, zobacz Przeglądanie wyróżnień utworzonych przez Webex Assistant for Meetings i zarządzanie nimi .