Met Webex Assistant voor apparaten kunt u uw Cisco Webex Boards, Desk Pro- en Room-apparaten handsfree gebruiken. Gebruik uw stem om taken te starten zonder de aanraakcontroller nodig te hebben. Om Webex Assistant voor apparaten te kunnen gebruiken, moet het voor uw organisatie ingeschakeld worden.

Webex Assistant voor apparaten is beschikbaar in:

  • Nederlands

  • Frans

  • Spaans

  • Duits

  • Japans

De taal van Webex Assistant is afhankelijk van de taal die is ingesteld voor het apparaat.

U kunt beginnen uw Webex Assistant te gebruiken door het beginwoord 'OK, Webex' en de opdracht te zeggen. Als u Webex Assistant wilt sluiten, zegt u 'Negeren'.

Webex Assistant voor apparaten gebruiken

Zie voor meer informatie over het gebruik van Webex Assistant Webex Assistant voor apparaten gebruiken om uw Room-apparaten te besturen.

Wilt u Webex Assistant voor apparaten inschakelen voor uw organisatie?

Als u Webex Assistant voor apparaten binnen uw organisatie wilt gebruiken, dient u dit in te stellen in de Cisco Webex Control Hub. Zie voor meer informatie over het instellen en de vereisten Cisco Webex Assistant voor apparaten inschakelen.

Voor meer bronnen om te delen met personen in uw organisatie raadpleegt u de Webex Assistant voor apparaten toolkit.

Wat u kunt doen met Webex Assistant voor apparaten

Reserveren en ruimteinformatie

Een vergadering starten

Bedieningselementen voor vergaderingen

Meer opdrachten

De tijd controleren

Proactieve join: Vragen om deel te nemen aan geplande vergaderingen

Bekabeld scherm delen starten en stoppen

Feedback verzenden

De datum controleren

Bellen op naam

De opname van de vergadering starten of stoppen

Ontdek wat Webex Assistant kan doen

De ruimtenaam controleren

Bellen op nummer

Kwantum Volume aanpassen, standaard niveau instellen, microfoon dempen

De ruimteagenda voor die dag weergeven

Deelnemen aan geplande vergaderingen

Zelfweergave in- of uitschakelen

Controleren wanneer de ruimte die dag beschikbaar is

Deelnemen aan uw persoonlijke ruimte

Luidsprekertracering in- of uitschakelen

Een Vergaderruimte boeken

Deelnemen aan de persoonlijke ruimte van een andere persoon

Niet storen in- of uitschakelen

Verleng de boeking van een vergaderruimte

Een inkomende oproep beantwoorden of afwijzen

Een gesprek of vergadering beëindigen