Folosind Webex Assistant pentru dispozitive, puteți să utilizați hands-free dispozitivele Cisco Webex Board, Desk Pro și cele din seria Room. Doar prin comenzi vocale, puteți iniția activități fără a fi necesar să căutați un controler tactil. Pentru a utiliza Webex Assistant pentru dispozitive, acesta trebuie activat pentru organizația dvs.

Webex Assistant pentru dispozitive este disponibil în limbile engleză, franceză, spaniolă și germană. Limba asistentului WebEx depinde de ce limbă este setată pentru dispozitiv.

Puteți începe să utilizați Webex Assistant rostind comanda de activare „OK Webex...”, urmată de comanda dorită. Pentru a închide Webex Assistant, rostiți comanda „Dismiss” (Dezactivare).

începeți să utilizați Webex Assistant pentru dispozitive

Pentru a afla mai multe despre modul de utilizare a Webex Assistant, consultați Utilizarea Webex Assistant pentru dispozitive pentru controlul dispozitivelor Room.

Pentru a vă familiariza cu elementele de bază ale Webex Assistant, puteți consulta și imprima Ghidul de referință rapidă, constând într-un document PDF cu două pagini.

Doriți să activați Webex Assistant pentru dispozitive în organizația dvs.?

Pentru a utiliza Webex Assistant pentru dispozitive în organizația dvs., este necesar ca acesta să fie configurat în Cisco Webex Control Hub. Pentru a afla mai multe despre configurare și cerințe, consultați Activarea Cisco Webex Assistant pentru dispozitive.

Pentru mai multe resurse privind partajarea cu persoane din organizația dvs., consultați Kitul de instrumente Webex Assistant pentru dispozitive.

Ce puteți face cu Webex Assistant pentru dispozitive

Informații despre rezervări și săli

Începeţi o întâlnire

Comenzile pentru întâlniri

Mai multe comenzi

Verificarea orei

Asociere proactivă: Obțineți solicitări de asociere la întâlniri programate

Pornirea și oprirea partajării prin cablu a ecranului

Trimiteți feedback

Verificarea datei

Apelarea după nume

Pornirea sau oprirea înregistrării întâlnirilor

Aflați ce poate face Webex Assistant

Verificarea numelui sălii

Apelarea după număr

Volumul Ajustați volumul, setați nivelul implicit, microfonul fără sonor

Afișarea calendarului sălii pentru ziua curentă

Alăturarea la întâlnirile programate

Activarea sau dezactivarea autovizualizării

Verificarea disponibilității sălii pentru ziua curentă

Alăturarea la propria sală personală

Activarea sau dezactivarea urmăririi vorbitorilor

Rezervarea unei săli de ședințe

Alăturarea la sala personală a unei alte persoane

Activarea opțiunii Nu deranjați

Prelungirea rezervării sălilor de ședințe

Preluarea sau respingerea unui apel recepționat

Terminarea unui apel sau a unei întâlniri