E-commerce instellen (training tegen betaling of betaling per gebruik)


E-commerce is een optionele functie. U kunt pas gebruikmaken van deze functie als deze is ingericht voor uw site en is ingeschakeld en ingesteld door uw sitebeheerder.

Met de E-commerce van Webex training kunnen klanten gemakkelijk betalen voor training via:

  • Creditcards

  • Bankpassen

  • PayPal Payflow Pro

  • PayPal Express Checkout (VS en Canada)

  • PayPal Website Payments Pro (Verenigd Koninkrijk)

De E-commerce training voor Webex omvat de volgende twee functies:

  • Training tegen betaling (voor deelnemers): Deelnemers betalen voor deelname aan uw sessies. Zie Een trainingssessie tegen betaling instellen voor meer informatie.

  • Training met betaling per gebruik (voor hosts): Bij betaling per gebruik moeten hosts betalen voordat ze kunnen beginnen met een trainingssessie. Zie Training met betaling per gebruik instellen voor meer informatie.

Een trainingssessie tegen betaling instellen

U kunt instellen dat deelnemers moeten betalen voor uw trainingssessie.

Bij een trainingssessie tegen betaling is deelnemerregistratie vereist. Bij de registratie moeten ze hun betalingsgegevens verstrekken.

Als u een trainingssessie tegen betaling wilt instellen, typt u een bedrag in het tekstvak Kosten gebeurtenis op de pagina Plannen.

Als u deze e-commerce functie wilt inschakelen, neemt u contact op met uw Webex-sitebeheerder.

Training met betaling per gebruik instellen

Bij betaling naar gebruik moeten hosts betalen voordat ze kunnen beginnen met een trainingssessie. Pay-per-use is ontworpen voor organisaties die facturering niet willen afhandelen voor elke trainingssessie die wordt uitgevoerd op hun Webex-trainings sites.

Een organisatie die bijvoorbeeld een trainings budget voor elke afdeling heeft toegewezen, kan de afzonderlijke afdelingen vragen hun eigen kosten te dekken om training te kunnen uitoefenen op de WebexTraining-site van de organisatie. De organisatie kan de kosten dan vergoeden.

Als u deze E-commerce functie wilt inschakelen, neemt u contact op met uw Webex-account manager.

1

Selecteer de gewenste opties op de pagina Trainingssessie plannen en klik vervolgens op Sessie starten of Plannen.

De pagina Geschatte kosten sessie wordt weergegeven. Op deze pagina worden de geschatte kosten van de sessie weergegeven op basis van het aantal minuten per persoon, teleconferentieminuten en het tarief per minuut.

Het aantal minuten per persoon is de duur van de trainingssessie vermenigvuldigd met het aantal computers dat bij de sessie wordt gebruikt. Het aantal teleconferentieminuten is de duur van de sessie vermenigvuldigd met het aantal computers dat bij de teleconferentie wordt gebruikt.

2

(Optioneel) Als u sessie-instellingen wilt aanpassen, selecteert u Wijzigen.

3

Als u wilt terugkeren naar de pagina Geschatte kosten sessie, klikt u op Sessie starten of Plannen.

4

Voer de betalingsgegevens in.