Konfigurowanie płatnego szkolenia

Masz możliwość skonfigurowania sesji szkoleniowych, które są płatne.

Konfigurowanie handlu elektronicznego (szkolenie płatne lub płatne za użycie)

  

Handel elektroniczny jest funkcją opcjonalną. Jeśli jest ona aprowisowana dla witryny, administrator witryny musi włączyć i skonfigurować tę funkcję.

Webex Training E-commerce pozwala klientom wygodnie płacić za szkolenia za pomocą:

 • Karty kredytowe

 • Debetowe

 • PayPal Payflow Pro

 • PayPal Express Checkout (USA i Kanada)

 • PayPal Website Payments Pro (Wielka Brytania)

Webex Training E-commerce zawiera następujące dwie funkcje:

 • Szkolenie płatne (dlauczestników): Uczestnicy uiszczają opłatę za udział w sesjach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie płatnej sesji szkoleniowej.

 • Szkolenie pay-per-use (dlagospodarzy): Wymaga od gospodarzy zapłaty przed rozpoczęciem każdej sesji treningowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Konfigurowanie szkolenia pay-per-use.

Konfigurowanie płatnej sesji szkoleniowej

Możesz wymagać od uczestników uiszczenia opłaty za sesję szkoleniową.

Płatna sesja szkoleniowa wymaga rejestracji uczestnika, a uczestnicy muszą podać informacje dotyczące płatności podczas rejestracji.

Aby wymagać opłaty za sesję szkoleniową, wpisz kwotę w polu tekstowym Opłata na stronie harmonogramu.

Aby włączyć tę funkcję handlu elektronicznego, skontaktuj się z administratorem witryny sieci Web.

Konfigurowanie szkolenia Pay-Per-Use

Płatność za użycie wymaga od gospodarzy zapłaty przed rozpoczęciem każdej sesji szkoleniowej. Pay-per-use jest przeznaczony dla organizacji, które nie chcą obsługiwać rozliczeń za każdą sesję szkoleniową prowadzoną na swoich stronach Webex Training.

Na przykład organizacja, która przydzieliła budżet szkoleniowy dla każdego działu, może poprosić poszczególne działy o pokrycie własnych wydatków na przeprowadzenie szkolenia w witrynie WebexTraining organizacji. Wtedy organizacja może zwrócić koszty.

Aby włączyć tę funkcję handlu elektronicznego, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta Webex.

  1Wybierz pozycję Rozpocznij sesję lub Zaplanuj na stronie Zaplanuj sesję treningową po zakończeniu określania opcji na tej samej stronie.

  Pojawi się strona Szacowany koszt sesji. Na tej stronie wyświetlany jest szacowany koszt sesji na podstawie liczby minut osób, minut telekonferencji i stawki za minutę.

  Liczba minut pracy to czas trwania sesji treningowej pomnożony przez liczbę komputerów podłączonych w sesji. Liczba minut telekonferencji jest czasem trwania sesji pomnożonym przez liczbę komputerów podłączonych do telekonferencji.

  2(Opcjonalnie) Aby zmodyfikować ustawienia sesji, wybierz pozycję Zmień.
  3Aby powrócić do strony Szacowany koszt sesji, wybierz pozycję Rozpocznij sesję lub Zaplanuj .
  4Wprowadź informacje o płatności.
  Czy ten artykuł był pomocny?