Installera e-handel (utbildning med avgift eller betala-per-gång)


E-handel är en extra funktion. Om funktionen tillhandahålls på din webbplats måste din webbplatsadministratör aktivera och konfigurera funktionen.

Webex Training E-handel gör det möjligt för kunder att betala för utbildning genom att använda:

  • Kreditkort

  • Betalkort

  • PayPal Payflow Pro

  • PayPal Express Checkout (USA och Kanada)

  • PayPal Website Payments Pro (Storbritannien)

Webex Training E-handel innehåller följande två funktioner:

  • Avgiftsbaserad utbildning (för deltagare): Deltagarna betalar en avgift för att delta i dina sessioner. Se Konfigurera ett avgiftsbaserat utbildningsmöte för mer information.

  • Utbildning betala-per-gång (för värdar): Kräver att värdar betalar innan de kan starta varje utbildningsmöte. För detaljer, se Installera utbildning betala-per-gång.

Konfigurera ett avgiftsbaserat utbildningsmöte

Du kan kräva att deltagare betalar en avgift för ditt utbildningsmöte.

Ett avgiftsbaserat utbildningsmöte kräver att deltagarna registrerar sig och att de måste tillhandahålla sin betalningsinformation vid registreringen.

För att kräva en avgift för utbildningsmötet skriver du in en summa i textrutan Avgift som finns på schemaläggningssidan.

Om du vill aktivera den här e-handelsfunktionen ska du kontakta din Webex-webbplatsadministratör.

Konfigurera utbildning betala-per-gång

Betala-per-gång kräver att värdar betalar innan de kan starta varje utbildningsmöte. Betala-per-gång är utformat för organisationer som inte vill hantera fakturering för alla utbildningsmöte som utförs på sina Webex Training-webbplatser.

En organisation som har tilldelat en utbildnings budget för varje avdelning kan till exempel be enskilda avdelningar att täcka sina egna kostnader för att genomföra utbildning på organisationens WebexTraining-webbplats. Organisationen kan sedan återbetala kostnaderna.

Om du vill aktivera den här E-handelsfunktionen kontaktar du din Webex-kontoinformation.

1

Välj Starta session eller Schemalägg på sidan Schemalägg utbildning efter att du är klar med att ange alternativen på samma sida.

Sidan Beräknad sessionskostnad visas. Denna sida visar den beräknade kostnaden för sessionen baserat på antalet minuter per person, minuter per telekonferens och minutavgift.

Antalet minuter per person är utbildningsmötets varaktighet multiplicerat med antalet anslutna datorer i sessionen. Antalet minuter i telekonferensen är sessionens varaktighet multiplicerat med antalet datorer anslutna i telekonferensen.

2

(Valfritt) För att ändra sessionsinställningar väljer du Ändra.

3

För att återgå till sidan Beräknad sessionskostnad väljer du Starta session eller Schemalägg.

4

Ange din betalningsinformation.