Konfigurere gebyrbasert opplæring

Du har muligheten til å konfigurere opplæringsøkter som er gebyrbaserte.

Konfigurere netthandel (gebyr eller betal-per-bruk-opplæring)

  

Netthandel er en valgfri funksjon. Hvis det klargjøres for nettstedet, må nettstedsadministratoren aktivere og konfigurere funksjonen.

Webex Training-netthandel gjør det mulig for kunder å betale for opplæring på en enkel måte ved å bruke:

 • Kredittkort

 • Debetkort

 • PayPal Payflow Pro

 • PayPal-ekspresskasse (USA og Canada)

 • PayPal Website Payments Pro (Storbritannia)

Webex Training-netthandel inkluderer følgende to funksjoner:

 • Gebyrbasert opplæring (for deltakere): Deltakere betaler et gebyr for å delta på øktene dine. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere en gebyrbasert opplæringsøkt.

 • Betal-per-bruk-opplæring (for verter): Krever at verter betaler før de kan starte hver opplæringsøkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere betal-per-bruk-opplæring.

Konfigurere en gebyrbasert opplæringsøkt

Du kan kreve at deltakerne betaler et gebyr for opplæringsøkten.

En gebyrbasert opplæringsøkt krever deltakerregistrering, og deltakerne må oppgi betalingsinformasjon når de registrerer seg.

Hvis du vil kreve et gebyr for en opplæringsøkt, skriver du inn et beløp i Gebyr-tekstboksen på planleggingssiden.

Hvis du vil aktivere denne netthandelsfunksjonen, kontakter du Webex-nettstedsadministratoren.

Konfigurere betal-per-bruk-opplæring

Betal-per-bruk krever at verter betaler før de kan starte hver opplæringsøkt. Betal-per-bruk er utformet for organisasjoner som ikke vil håndtere fakturering for hver opplæringsøkt som utføres på Webex Training-nettstedene.

En organisasjon som for eksempel tildelte et opplæringsbudsjett for hver divisjon, kan be individuelle divisjoner om å dekke sine egne utgifter for å gjennomføre opplæring på organisasjonens Webex Training-nettsted. Deretter kan organisasjonen refundere kostnadene.

Hvis du vil aktivere denne netthandelsfunksjonen, kontakter du Webex-kontoadministratoren.

  1Velg Start økt eller Planlegg på siden Planlegg opplæringsøkt etter at du er ferdig med å angi alternativer på samme side.

  Siden Beregnet øktkostnad vises. Denne siden viser de beregnede kostnadene for økten basert på antall personminutter, telefonkonferanseminutter og pris per minutt.

  Antall personminutter er varigheten for opplæringsøkten multiplisert med antall datamaskiner som er koblet til i økten. Antall telekonferanseminutter er øktvarigheten multiplisert med antall datamaskiner som er koblet til telekonferansen.

  2(Valgfritt) Hvis du vil endre øktinnstillingene, velger du Endre.
  3Hvis du vil gå tilbake til siden Beregnet øktkostnad, velger du Start økt eller Planlegg.
  4Skriv inn betalingsinformasjonen din.
  Var denne artikkelen nyttig?