De-beheerder moet de voicemail functie hebben ingeschakeld om verschillende instellingen te kunnen openen en configureren. Als u geen voicemail instellingen, zoals PIN-code, voicemail begroetingen en meldingen, vindt, moet u contact opnemen met uw beheerder.

Afhankelijk van wat u wilt doen, kunt u uw telefoon, de gebruikers portal voor Webex instellingen en de Webex toep gebruiken om uw voice mail en instellingen te beheren. U kunt bijvoorbeeld bepaalde instellingen configureren, zoals het opnemen en wijzigen van persoonlijke begroetingen, het belui steren van spraak berichten, het opnieuw instellen van de PIN van de telefoon en het Webex instellen van de gebruikers portal.

Voordat u begint

Houd er rekening mee dat Webex-gebruikers geen tweede voicemailaccount kunnen instellen.

1

Meld u aan bij https://settings.webex.com .

2

Klik onder mijn profiel op de optie Voicemail PIN opnieuw instellen of klik op de En kies pin voice mail opnieuw instellen.

Het dialoog venster PIN voor voice mail opnieuw instellen wordt geopend.
3

Voer uw nieuwe Voicemail PIN in met de volgende vereisten.

 • Moet minimaal zes tekens lang zijn. Alleen cijfers.

 • Mag geen van uw vorige tien pinnen (vieren twintig, in het geval van overheids klanten) zijn.


   

  Opmerking: dit nummer is een systeem instelling.

 • Mag niet de omgekeerde volg orde van uw oude PIN zijn.

 • Mag niet gelijk zijn aan de numerieke weergave van uw voor- of achternaam.

 • Mag uw telefoon nummer of toestel nummer niet bevatten.

 • Mag geen herhalingen van enkele of meerdere cijfers bevatten (bijvoorbeeld 228883, 121212 of 408408).

 • Mag geen cijferreeks zijn (bijvoorbeeld 012345 of 987654).

 • Mag geen cijfers bevatten die in een rechte lijn op het toetsenblok te kiezen zijn.

4

Voer uw PIN in om de voice mail te bevestigen PIN en klik op verzenden.

Volgende stappen

Zodra de voicemail account is ingesteld, kunt u uw spraak berichten controleren en belui steren via Webex toepassing , de gebruikers Portal of de telefoon en verschillende voicemail instellingen configureren zoals voice mail omzetting, voicemail begroetingen, voicemail meldingen, enzovoort.