Rechten toewijzen aan deelnemers tijdens een trainingssessie

1

Deel nemer selecteren > Rechten toewijzen.

2

Geef deelnemersrechten op:

 • Als u een recht wilt verlenen aan alle deelnemers, schakelt u het desbetreffende selectievakje in.

 • Als u alle rechten wilt verlenen aan deelnemers, schakelt u het selectievakje Alle deelnemersrechten in.

 • Als u een recht wilt verwijderen van alle deelnemers, schakelt u het desbetreffende selectievakje uit.

Document

Opslaan: geeft aan dat deelnemers de gedeelde documenten, presentaties of whiteboards die worden weergegeven in hun inhoudviewer, mogen opslaan.

Afdrukken: geeft aan dat deelnemers de gedeelde documenten, presentaties of whiteboards die worden weergegeven in hun inhoudviewer, kunnen afdrukken.

Aantekeningen maken: Geeft aan dat deelnemers de werkbalk boven de viewer mogen gebruiken om annotaties aan te brengen in de gedeelde documenten, presentaties of whiteboards die worden weergegeven in hun inhoudviewer. Deelnemers kunnen ook aanwijzers gebruiken op gedeelde documenten, presentaties en whiteboards.

Beeld

Aantal deelnemers: als u deze optie selecteert, kunnen de deelnemers zien hoeveel deelnemers deelnemen aan de trainingssessie.

 • Deelnemerslijst: Als u deze optie selecteert, kunnen de deelnemers de namen van alle andere deelnemers weergeven in het deelvenster Deelnemers. Als u deze optie niet selecteert, kunnen de deelnemers alleen de naam van de host van de trainingssessie en de presentator weergeven in het deelvenster Deelnemers.

Miniaturen: Geeft aan dat deelnemers miniaturen kunnen weergeven van de gedeelde documenten, dia's en whiteboards in hun inhoudviewer. Met deze optie kunnen deelnemers op ieder moment miniaturen weergeven, onafhankelijk van wat er op de inhoudviewer van de presentator wordt weergegeven.


 
Als deelnemers dit recht hebben, mogen ze iedere pagina op volledig formaat laten weergeven in de inhoudviewer, ongeacht of ze het recht Elke pagina hebben.

Elk document: geeft aan dat deelnemers alle documenten, presentaties en whiteboards die in de inhoudviewer worden weergegeven kunnen bekijken en pagina's of dia's kunnen zoeken in documenten of presentaties.

Elke pagina: Geeft aan dat deelnemers alle pagina's, dia's en whiteboards in hun inhoudviewer kunnen weergeven. Met dit recht kunnen deelnemers individueel door pagina's, dia's of whiteboards navigeren.

Trainingssessie

Video verzenden: Als u deze optie selecteert, betekent dit dat deelnemers videobeelden tijdens een trainingssessie kunnen verzenden. Het pictogram Video wordt naast de naam van de deelnemer weergegeven in het deelvenster Deelnemers. Als u deze optie uitschakelt, kunnen de deelnemers geen video verzenden.

De sessie opnemen: geeft aan dat deelnemers alle interacties tijdens een trainingssessie kunnen opnemen en afspelen.

Documenten delen: geeft aan dat alle deelnemers documenten, presentaties en witborden mogen delen en elke pagina, elke dia en elk whiteboard in de inhoudviewer mogen kopiëren en plakken.

Gedeelde toepassingen, internetbrowser of bureaublad extern beheren: Geeft aan dat alle deelnemers de presentator kunnen vragen om hem of haar het externe beheer over de gedeelde toepassing, de gedeelde webbrowser of het gedeelde bureaublad te geven. Als dit recht wordt ingetrokken, is de opdracht voor het verzoeken van bediening op afstand niet beschikbaar voor deelnemers.

Communicatie

Chatten met:

 • Host: Geeft aan dat deelnemers alleen met de host van de trainingssessie mogen chatten. Als een deelnemer een chatbericht verzendt naar de host, wordt het alleen in de chatviewer van de host weergegeven.

 • Presentator: Geeft aan dat deelnemers alleen met de presentator mogen chatten. Als een deelnemer een chatbericht verzendt naar de presentator, wordt dit alleen in de chatviewer van de presentator weergegeven.

 • Panellid: geeft aan dat deelnemers privé kunnen chatten met een panellid of alle panelleden.

 • Alle deelnemers: geeft aan dat deelnemers kunnen chatten met meerdere deelnemers tegelijk, met uitzondering van de host van de trainingssessie of de presentator of met alle deelnemers tegelijk, d.w.z. alle deelnemers met inbegrip van de host van de trainingssessie en de presentator.

Deelsessies met:

 • Host: Geeft aan dat alle deelnemers kunnen deelnemen aan deelsessies met alleen de host van de trainingssessie. Deze instelling is standaard geactiveerd.

 • Presentator: Geeft aan dat alle deelnemers kunnen deelnemen aan deelsessies met alleen de presentator. Deze instelling is standaard geactiveerd.

 • Panelleden: Geeft aan dat deelnemers kunnen deelnemen aan een deelsessie met ieder panellid of alle panelleden. Deze instelling is standaard geactiveerd.

 • Alle deelnemers: Geeft aan dat alle deel nemers kunnen deel nemen aan deel sessies met alle andere deel nemers, met uitzonde ring van de Webex-trainings host, de presentator en panel leden of alle deel nemers, inclusief alle deel nemers, de sessiehost, de presentatoren en de Panel leden.

Alle deelnemersrechten

Geeft aan dat deelnemers alle rechten hebben.

3

Selecteer OK.

Deelnemers toestaan feedback te geven

1

Klik in het menu Sessie op Sessieopties.

2

Selecteer Feedback > Toepassen > OK.

In het deelvenster Deelnemers verschijnt een kolom voor feedback.

Als u de feedbackoptie wilt verwijderen en feedback wilt wissen, schakelt u het selectievakje Feedback uit.

Een panellid aanwijzen

U kunt tijdens een trainingssessie iedere trainingssessiedeelnemer aanwijzen als panellid. U kunt een panellid ook op ieder moment weer de rol van gewone deelnemer geven.

1

Klik in het deelvenster Deelnemers met de rechtermuisknop op de naam van de deelnemer, wijs de optie Rol wijzigen in aan en kies vervolgens Panellid.

2

Klik in het deelvenster Deelnemers met de rechtermuisknop op de naam van het panellid, wijs de optie Rol wijzigen in aan en kies vervolgens Deelnemer.

Een bericht of begroeting bewerken tijdens een trainingssessie

Wanneer u een trainingssessie plant, kunt u een bericht of begroeting voor deelnemers maken. Daarbij kunt u aangeven of het bericht of de begroeting automatisch wordt weergegeven in het sessievenster van deelnemers wanneer ze deelnemen aan de trainingssessie. Tijdens een trainingssessie kunt u uw bericht of begroeting wijzigen of de standaardbegroeting bewerken.

1

In het Sessievenster selecteert u Sessie > Begroetingsbericht.

2

(Optioneel) Schakel het selectievakje Dit bericht weergeven wanneer deelnemers deelnemen aan de sessie in.

3

Typ een bericht of begroeting in het vak Bericht en klik op OK.


 

Deelnemers kunnen het bericht of de begroeting op elk gewenst moment weergeven door de optie Begroetingsbericht te selecteren in het menu Sessie.