Administrer Cisco Webex Training-økter

Du kan administrere opplæringsøkten ved å sende ut en hilsen, gi deltakerne rettigheter, godta tilbakemeldinger og ved å angi en paneldeltaker.

Gi deltakere rettigheter under en opplæringsøkt

  1Velg Deltaker > Tilordne rettigheter.
  2Rediger deltakerrettigheter:
  • Hvis du vil gi alle deltakere en rettigheter, merker du av for rettigheten.

  • Hvis du vil gi alle rettigheter til deltakere, merker du av for Alle deltakerrettigheter.

  • Hvis du vil fjerne en rettighet fra alle deltakere, fjerner du merket for den.

  Dokument

  Lagre: Angir at deltakere kan lagre alle delte dokumenter, presentasjoner eller tavler som vises i innholdsvisningen.

  Skrive ut: Angir at deltakere kan skrive ut alle delte dokumenter, presentasjoner eller tavler som vises i innholdsvisningen.

  Kommenter: Angir at deltakere kan sette inn merknader i alle delte dokumenter, presentasjoner eller tavler som vises i innholdsvisningen, ved hjelp av verktøylinjen som vises over visningen. Gjør det også mulig for deltakere å bruke pekere på delte dokumenter, presentasjoner og tavler.

  Se

  Antall deltakere: Hvis dette alternativet er valgt, angir det at deltakerne kan vise antall deltakere i opplæringsøkten.

  • Deltakerliste: Hvis dette alternativet er valgt, angir det at deltakerne kan se navnene på alle andre deltakere i deltakerpanelet. Hvis dette alternativet ikke er valgt, kan deltakerne bare se navnene på verten for opplæringsøkten og presentatøren i deltakerpanelet.

  Miniatyrbilder: Angir at deltakere kan vise miniatyrer av alle sider, lysbilder eller tavler som vises i innholdsvisningen. Med denne rettigheten kan deltakerne vise miniatyrer når som helst, uavhengig av innholdet som vises i presentatørens innholdsvisning.

    Hvis deltakerne har denne rettigheten, kan de vise en hvilken som helst side i full størrelse i innholdsvisningen, uansett om de også har rettigheten Enhver side.

  Ethvert dokument: Angir at deltakere kan se alle dokumenter, presentasjoner eller tavler som vises i innholdsvisningen, og navigere til sider eller lysbilder i dokumenter eller presentasjoner.

  Enhver side: Angir at deltakere kan se sider, lysbilder eller tavler som vises i innholdsvisningen. Med denne rettigheten kan deltakerne navigere uavhengig av hverandre på sider, lysbilder eller tavler.

  Opplæringsøkt

  Send video: Hvis dette alternativet er valgt, angir dette at deltakerne kan sende video under en opplæringsøkt. Video-ikonet vises ved siden av deltakerens navn i deltakerpanelet. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, er ikke sending av video tilgjengelig for deltakere.

  Ta opp økten: Angir at deltakere kan ta opp alle samhandlinger under en opplæringsøkt og spille dem av når som helst.

  Del dokumenter: Angir at alle deltakere kan dele dokumenter, presentasjoner og tavler, og kopiere og lime inn sider, lysbilder og tavler i innholdsvisningen.

  Kontroller delte programmer, nettleser eller skrivebord eksternt: Angir at alle deltakere kan be om at presentatøren gir dem fjernstyring for et delt program, en delt nettleser eller et delt skrivebord. Hvis det ikke er merket av for denne rettigheten, er kommandoen for å be om at fjernstyring ikke tilgjengelig for deltakere.

  Kommunikasjoner

  Chat med:

  • Vert: Angir at deltakere bare kan chatte med verten for opplæringsøkten. Hvis en deltaker sender en chatmelding til verten, vises den bare i vertens chatvisning.

  • Presentatør: Angir at deltakere bare kan chatte med presentatøren. Hvis en deltaker sender en chatmelding til presentatøren, vises den bare i presentatørens chatvisning.

  • Paneldeltaker: Angir at deltakere kan chatte privat med en hvilken som helst paneldeltaker eller alle paneldeltakere.

  • Alle deltakere: Angir at deltakere kan chatte med enten andre deltakere samtidig, ikke inkludert verten for opplæringsøkten og presentatøren, eller alle deltakerne samtidig, inkludert alle deltakere, verten for opplæringsøkten og presentatøren.

  Separatøkter med:

  • Vert: Angir at alle deltakere kan bli med i separatøkter med bare verten for opplæringsøkten. Denne rettigheten er angitt som standard.

  • Presentatør: Angir at alle deltakere kan bli med i separatøkter bare med presentatøren. Denne rettigheten er angitt som standard.

  • Paneldeltakere: Angir at deltakere kan bli med i separatøkter med enhver paneldeltaker eller alle paneldeltakere. Denne rettigheten er angitt som standard.

  • Alle deltakere: Angir at alle deltakere kan bli med i separatøkter med andre deltakere, ikke inkludert Webex Training-verten, presentatøren og paneldeltakere, eller alle deltakerne, inkludert alle deltakere, øktverten, presentatørene og paneldeltakerne.

  Alle deltakerrettigheter

  Angir at deltakerne har alle rettigheter.

  3Velg OK.

  Tillat deltakere å gi tilbakemelding

   1Gå til Økt-menyen og velg Øktalternativer.
   2Velg Tilbakemelding > Bruk > OK.

   En Tilbakemelding-kolonne vises i deltakerpanelet.

   Hvis du vil fjerne tilbakemeldingsalternativet og fjerne eventuelle tilbakemeldinger, fjerner du merket for Tilbakemelding.

   Angi en paneldeltaker

   Under en opplæringsøkt kan du angi en hvilken som helst deltaker i en opplæringsøkt som paneldeltaker. Du kan også når som helst endre paneldeltakerens rolle tilbake til deltaker.

    1Høyreklikk på deltakerens navn i deltakerpanelet, velg Endre rolle til, og velg deretter Paneldeltaker.
    2Høyreklikk på paneldeltakerens navn i deltakerpanelet, velg Endre rolle til, og velg deretter Deltaker.

    Redigere en melding eller hilsen under en opplæringsøkt

    Når du planlegger en opplæringsøkt, kan du opprette en melding eller hilsen for deltakere og eventuelt angi at meldingen eller hilsenen automatisk skal vises i deltakernes øktvinduer når de blir med i opplæringsøkten. I løpet av en opplæringsøkt kan du redigere meldingen eller hilsenen du opprettet, eller redigere standardhilsenen.

     1Velg Økt > Hilsen i øktvinduet.
     2(Valgfritt) Merk av for Vis denne meldingen når deltakere blir med i økten.
     3Skriv inn en melding eller hilsen i Melding-boksen, og velg OK.
       

     Deltakere kan når som helst vise meldingen eller hilsenen ved å velge Hilsen på Økt-menyen.

     Var denne artikkelen nyttig?