Eğitim Oturumu Sırasında Katılımcı Ayrıcalıkları Verme

1

Katılımcı Seç > Ayrıcalık Atama.

2

Katılımcı ayrıcalıklarını belirtme:

 • Tüm katılımcılara ayrıcalık vermek için onay kutusunu işaretleyin.

 • Katılımcılara tüm ayrıcalıkları vermek için Tüm katılımcı ayrıcalıkları onay kutusunu işaretleyin.

 • Tüm katılımcılardan ayrıcalığı kaldırmak için onay kutusunun işaretini kaldırın.

Belge

Kaydet: Katılımcıların yalnızca içerik görüntüleyicisinde görünen paylaşılan belgeleri, sunumları veya beyaz tahtaları kaydedebileceğini belirtir.

Yazdır: Katılımcıların yalnızca içerik görüntüleyicisinde görünen paylaşılan belgeleri, sunumları veya beyaz tahtaları yazdırabileceğini belirtir.

Açıklama Ekle: Katılımcıların görüntüleyicinin yukarısındaki araç çubuğunu kullanarak içerik görüntüleyicisinde görünen tüm paylaşılan belgelere, sunumlara veya beyaz tahtalara açıklama ekleyebileceğini belirtir. Ayrıca, katılımcıların paylaşılan belgeler, sunumlar ve beyaz tahtalarda işaretçiler kullanmasına izin verir.

Görüntüle

Katılımcı sayısı: Seçilirse katılımcıların eğitim oturumundaki katılımcı sayısını görüntüleyebileceğini belirtir.

 • Katılımcı listesi: Seçilirse katılımcıların Katılımcılar panelindeki diğer tüm katılımcıların adlarını görüntüleyebileceğini belirtir. Bu seçenek belirlenmezse katılımcılar, Katılımcılar panelinde yalnızca eğitim oturumu sahibinin ve sunum yapan kişinin adlarını görüntüleyebilir.

Küçük Resimler: Katılımcıların, içerik görüntüleyicisinde görünen tüm sayfaların, slaytların veya beyaz tahtaların küçük temsilini görüntüleyebileceğini belirtir. Bu ayrıcalık, sunum yapan kişinin içerik görüntüleyicisinde görünen içerik ne olursa olsun istediği zaman küçük temsilleri görüntülemesini sağlar.


 
Katılımcılar bu ayrıcalığa sahip olursa ayrıca Herhangi bir sayfa ayrıcalığına sahip olup olmamalarından bağımsız olarak herhangi bir sayfayı içerik görüntüleyicisinde tam boyutlu olarak görüntüleyebilir.

Herhangi bir belge: Katılımcıların içerik görüntüleyicisinde görünen herhangi bir belgeyi, sunumu veya beyaz tahtayı görüntüleyebileceğini ve belgelerde ya da sunumlarda bulunan tüm sayfalara veya slaytlara gidebileceğini belirtir.

Herhangi bir sayfa: Katılımcıların, içerik görüntüleyicisinde görünen tüm sayfaları, slaytları veya beyaz tahtaları görüntüleyebileceğini belirtir. Bu ayrıcalık, katılımcıların sayfalar, slaytlar veya beyaz tahtalarda bağımsız bir şekilde gezinti yapmasına izin verir.

Eğitim oturumu

Video Gönderme: Seçilirse katılımcıların eğitim oturumu sırasında video gönderebileceğini belirtir. Katılımcılar panelinde, katılımcının adının yanında Video simgesi görünür. Bu seçeneği temizlerseniz katılımcılar video gönderemez.

Oturumu kaydet: Katılımcıların, eğitim oturumu sırasında tüm etkileşimleri kaydedebileceğini ve bunları istedikleri zaman oynatabileceğini belirtir.

Belgeleri paylaş: Tüm katılımcıların belge, sunum ve beyaz tahtaları paylaşabileceğini ve içerik görüntüleyicisinde herhangi bir sayfa, slayt ve beyaz tahtayı kopyalayıp yapıştırabileceğini belirtir.

Paylaşılan uygulamaları, web tarayıcısını veya masaüstünü uzaktan kontrol et: Tüm katılımcıların sunum yapan kişiden paylaşılan uygulama, web tarayıcısı veya masaüstüne uzaktan kontrol yetkisi vermesini isteyebileceğini belirtir. Bu ayrıcalık kaldırılırsa uzaktan kontrol isteme komutu katılımcılar tarafından kullanılamaz.

İletişim

Şununla sohbet:

 • Toplantı Sahibi: Katılımcıların yalnızca eğitim oturumu sahibiyle sohbet edebileceğini belirtir. Katılımcı toplantı sahibine bir sohbet mesajı gönderirse yalnızca toplantı sahibinin Sohbet görüntüleyicisinde görünür.

 • Sunum yapan kişi: Katılımcıların yalnızca sunum yapan kişi ile sohbet edebileceğini belirtir. Katılımcı sunum yapan kişiye bir sohbet mesajı gönderirse yalnızca sunum yapan kişinin Sohbet görüntüleyicisinde görünür.

 • Panelist: Katılımcıların herhangi bir panelistle veya tüm panelistlerle özel olarak sohbet edebileceğini belirtir.

 • Tüm katılımcılar: Katılımcıların eğitim oturumu sahibi ve sunum yapan kişi hariç olmak üzere aynı anda diğer katılımcılarla veya tüm katılımcılar, eğitim oturumu sahibi ve sunum yapan kişi dahil olmak üzere aynı anda tüm katılımcılarla sohbet edebileceğini belirtir.

Şununla yapılan aralar:

 • Toplantı Sahibi: Tüm katılımcıların yalnızca eğitim oturumu sahibiyle aralara katılabileceğini belirtir. Bu ayrıcalık varsayılan olarak ayarlanır.

 • Sunum yapan kişi: Tüm katılımcıların yalnızca sunum yapan kişiyle aralara katılabileceğini belirtir. Bu ayrıcalık varsayılan olarak ayarlanır.

 • Panelistler: Katılımcıların herhangi bir panelistle veya tüm panelistlerle aralara katılabileceğini belirtir. Bu ayrıcalık varsayılan olarak ayarlanır.

 • Tüm katılımcılar: Tüm katılımcıların, tüm katılımcılar, oturum sahibi, sunum yapan kişiler ve panel listeleri dahil olmak üzere Webex Eğitim Toplantı sahibi, sunum yapan kişi ve panel listeleri veya tüm katılımcılar dahil olmak üzere diğer katılımcılarla ara oturumlara katılabileceğini belirtir.

Tüm katılımcı ayrıcalıkları

Katılımcıların tüm ayrıcalıklara sahip olacağını belirtir.

3

Tamam'ı seçin.

Katılımcıların Geri bildirim Sağlamasına İzin Verme

1

Oturum menüsünde Oturum Seçenekleri'ni belirleyin.

2

Geri bildirim > Uygula > Tamam'ı seçin.

Katılımcılar panelinde bir Geri bildirim sütunu görünür.

Geri bildirim seçeneğini kaldırmak ve herhangi bir geri bildirimi temizlemek için Geri bildirim'in işaretini kaldırın.

Bir Panelist Belirleme

Eğitim oturumu sırasında, panelist olarak herhangi bir eğitim oturumu katılımcısını belirleyebilirsiniz. Ayrıca panelistin rolünü istediğiniz zaman katılımcıya döndürebilirsiniz.

1

Katılımcılar panelinde, katılımcının adını sağ tıklatın, Rolü Şuna Değiştir: öğesini işaretleyin ve Panelist'i seçin.

2

Katılımcılar panelinde, panelistin adını sağ tıklatın, Rolü Şuna Değiştir: öğesini işaretleyin ve Katılımcı'yı seçin.

Eğitim Oturumu Sırasında İletiyi veya Karşılamayı Düzenleme

Bir eğitim oturumunu planlarken, katılımcılar için bir ileti veya karşılama oluşturabilir ve isterseniz katılımcılar eğitim oturumuna katıldıktan sonra iletinin veya karşılamanın otomatik olarak Oturum pencerelerinde görünmesini belirtebilirsiniz. Eğitim oturumu sırasında, oluşturduğunuz iletiyi veya karşılamayı seçin ya da varsayılan karşılamayı düzenleyin.

1

Oturum penceresinde, Oturum > Karşılama İletisi'ni seçin.

2

(İsteğe bağlı) Katılımcılar oturuma katıldığında bu iletiyi görüntüle onay kutusunu işaretleyin.

3

İleti kutusuna bir ileti veya karşılama girin ve Tamam'ı seçin.


 

Katılımcılar, Oturum menüsünden Karşılama İletisi'ni seçerek iletiyi veya karşılamayı görüntüleyebilir.