Bevilja deltagarprivilegier under ett utbildningsmöte

1

Välj Mötes deltagare > Tilldela privilegier.

2

Ange deltagarprivilegier:

 • För att bevilja ett privilegium åt alla deltagare markerar du dess kryssruta.

 • För att bevilja alla privilegier till deltagare markerar du kryssrutan Alla deltagarprivilegier.

 • För att ta bort ett privilegium för alla deltagare avmarkerar du dess kryssruta.

Dokument

Spara: Anger att deltagare kan spara delade dokument, presentationer eller whiteboard som visas i innehållsvisaren.

Utskrift: Anger att deltagare kan skriva ut delade dokument, presentationer eller whiteboard som visas i innehållsvisaren.

Kommentera: Anger att deltagare kan kommentera alla delade dokument, presentationer eller whiteboard som visas i innehållsvisaren med hjälp av verktygsfältet som visas ovanför visaren. Deltagarna kan dessutom använda pekare på delade dokument, presentationer och whiteboard.

Visa

Antal deltagare: När detta är markerat kan deltagarna se antalet deltagare i utbildningsmötet.

 • Deltagarlista: När detta är markerat kan deltagarna se namnen på alla andra deltagare i panelen Mötesdeltagare. Om detta alternativ inte är markerat kan deltagare bara visa utbildningsvärdens och presentatörens namn, i utbildningsmötet, på panelen Mötesdeltagare.

Miniatyrer: Anger att deltagare kan visa miniatyrer för alla sidor, bilder och whiteboard som visas i innehållsvisaren. Detta privilegium tillåter deltagare att visa miniatyrer när som helst och oavsett innehållet som visas i presentatörens innehållsvisare.


 
Om deltagare har detta privilegium kan de i innehållsvisaren visa alla sidor i full storlek, oberoende av om de också har privilegiet Alla sidor.

Alla dokument: Anger att deltagare kan visa alla dokument, presentationer eller whiteboard som visas i innehållsvisaren och att de kan navigera till alla sidor eller bilder i dokumenten eller presentationerna.

Alla sidor: Anger att deltagare kan visa alla sidor, bilder eller whiteboard som visas i innehållsvisaren. Med detta privilegium kan deltagare navigera självständigt på sidor, bilder eller whiteboard.

Utbildningsmöte

Sända video: När detta är markerat kan deltagare sända video under ett utbildningsmöte. Video-ikonen visas intill mötesdeltagarens namn i panelen Mötesdeltagare. Om du avmarkerar detta alternativ är det inte möjligt för mötesdeltagare att sända video.

Spela in sessionen: Anger att deltagare kan spela in all interaktion under ett utbildningsmöte och spela upp dem när som helst.

Dela dokument: Anger att alla deltagare kan dela dokument, presentationer och whiteboard och kopiera/klistra in alla sidor, bilder och whiteboard i innehållsvisaren.

Kontrollera delade program, webbläsare eller skrivbord: Anger att alla deltagare kan begära att presentatören beviljar dem fjärrkontroll över delade program, webbläsare eller skrivbord. Om detta privilegium är avmarkerat är inte kommandot Begär fjärrkontroll tillgängligt för deltagare.

Kommunikation

Chatta med:

 • Värd: Anger att deltagare endast kan chatta med utbildningsvärden. Om en deltagare skickar ett chattmeddelande till värden visas det endast i värdens chatvisare.

 • Presentatör: Anger att deltagare endast kan chatta med presentatören. Om en deltagare skickar ett chattmeddelande till presentatören visas det endast i presentatörens chatvisare.

 • Diskussionsdeltagare: Anger att deltagare kan chatta privat med en eller alla diskussionsdeltagare.

 • Alla deltagare: Anger att deltagare kan chatta antingen med en deltagare åt gången, undantaget utbildningsvärden och presentatören, eller med alla mötesdeltagare samtidigt, inbegripet samtliga deltagare, utbildningsvärden och presentatören.

Privata möten med:

 • Värd: Anger att deltagarna endast kan delta i privata möten med utbildningsvärden. Detta privilegium är angivet som standard.

 • Presentatör: Anger att deltagarna endast kan delta i privata möten med presentatören. Detta privilegium är angivet som standard.

 • Diskussionsdeltagare: Anger att deltagare kan delta i privata möten med en eller samtliga diskussionsdeltagare. Detta privilegium är angivet som standard.

 • Alla deltagare: Anger att alla deltagare kan delta i privata-möten med andra deltagare, inte inklusive Webex utbildnings värd, presentatören och diskussions deltagarna eller alla deltagare, inklusive alla deltagare, sessionsvärd, presentatörer och panel deltagare.

Alla deltagarprivilegier

Anger att deltagare har alla privilegier.

3

Välj OK.

Tillåt mötesdeltagare att ge feedback

1

Från menyn Session väljer du Sessionsalternativ.

2

Välj Feedback > Tillämpa > OK.

En feedbackkolumn visas på panelen Mötesdeltagare.

För att ta bort feedbackalternativet och rensa all feedback avmarkerar du Feedback.

Utse en diskussionsdeltagare

Under ett utbildningsmöte kan du utse valfri deltagare i ett utbildningsmöte till en diskussionsdeltagare. Du kan också ändra diskussionsdeltagarens roll tillbaka till deltagare när som helst.

1

I panelen Mötesdeltagare, högerklicka på deltagarens namn, peka på Ändra roll till och välj sedan Diskussionsdeltagare.

2

I panelen Mötesdeltagare, högerklicka på deltagarens namn, peka på Ändra roll till och välj sedan Deltagare.

Redigera ett meddelande eller en hälsning under ett utbildningsmöte

När du schemalägger ett utbildningsmöte kan du skapa ett meddelande eller en hälsning åt deltagarna och alternativt ange att meddelandet eller hälsningen automatiskt ska visas i deltagarnas Sessionsfönster när de deltar i utbildningsmötet. Under ett utbildningsmöte kan du redigera meddelandet eller hälsningen som du har skapat, eller redigera standardhälsningen.

1

I Sessionsfönstret väljer du Session > Hälsningsmeddelande.

2

(Valfritt) Markera kryssrutan Visa detta meddelande när deltagarna deltar i sessionen.

3

Skriv ett meddelande eller en hälsning i rutan Meddelande och välj OK.


 

Deltagare kan visa meddelandet eller hälsningen när som helst genom att välja Hälsningsmeddelande från sessionsmenyn.