Met de tool Device Connector maakt u een Workspace, een activeringscode en activeert u al uw apparaten in één keer. Op deze manier hoeft u niet fysiek aanwezig te zijn in dezelfde ruimte om de apparaten te activeren.

Voorwaarden
  • Softwareversie CE9.15 of hoger.

  • Gecodeerde versie van CE-software.

  • Toegang tot Control Hub als apparaat of organisatiebeheerder.

  • U moet over IP-adressen, gebruikersnamen en wachtwoorden voor alle apparaten die u wilt migreren hebben.

  • HTTPS-verbinding met uw apparaten voor de apparaatconnectortool.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Apparaten en selecteer Resources om een koppeling naar de apparaatconnectortool te vinden. Zie voor meer informatie over de tool Cisco Webex connector voor apparaten .

2

Nadat u de apparaatconnectortool hebt geïnstalleerd, selecteert u Ik wil meerdere apparaten registreren bij de cloud en klikt u op Apparaten registreren met CSV of Cisco TMS Overzicht Bestanden exporteren .

3

Blader naar het bestand op uw computer en open het.

Als u het bestand wilt maken van TMS, exporteert u een systeemoverzichtrapport en selecteert u alleen de parameter Netwerkinstellingen > hostnaam systeemparameter . Kolommen handmatig toevoegen voor Gebruikersnaam en Wachtwoord.

Voor het CSV-bestand moet u kolommen maken voor Adres, Gebruikersnaamen Wachtwoord.


 

De tool gebruikt de naam van de systeemeenheid van het huidige inrichtingssysteem voor de Workspace-naam. Als het adres niet beschikbaar is, wordt het MAC-adres gebruikt. U kunt de naam wijzigen door op het naamveld te klikken.

4

Klik op Alles registreren om alle vermelde apparaten te koppelen. Als u een afzonderlijk apparaat wilt registreren, klikt u op de knop Registreren naast het apparaat.

Device Connector verzendt de apparaatinformatie naar uw Webex-organisatie en de Webex Identity Service maakt activeringscodes voor alle apparaten. De activeringscodes worden via de API naar de apparaten verzonden. HTTPS moet zijn ingeschakeld om dit te laten werken.

Wanneer het apparaat is geregistreerd bij Cisco Webex cloudservices, kunt u op de apparaatnaam klikken om de apparaatpagina direct in Control Hub te openen.

Als de registratie op het apparaat in behandelingis, wordt deze nog niet geregistreerd. De configuratie wordt toegepast wanneer het inrichtingssysteem bijgewerkte configuraties naar het apparaat pusht. Het systeem probeert het apparaat zeven dagen te registreren totdat de activeringscode verloopt. Als het apparaat gedurende die tijd beschikbaar is, wordt het geregistreerd.