Verktyget enhetsanslutning skapar en plats, en aktiveringskod och aktiverar alla dina enheter samtidigt. Därmed behöver du inte vara fysiskt närvarande i samma rum för att aktivera enheterna.

Förutsättningar
  • Programvaruversion CE9.8 eller senare.

  • Krypterad version av CE-programvara.

  • Åtkomst till Control Hub som enhet eller organisationens administratör.

  • Du måste ha IP-adresser, användarnamn och lösenord för alla enheter som du ska migrera.

  • HTTPS-anslutning till dina enheter för verktyget enhetsanslutning.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter och väljer Resurser i listan. Läs mer om verktyget i Cisco Webex Device Connector.

2

När du har installerat verktyget för enhetsanslutning väljer du Jag vill registrera flera enheter i molnet och klickar på Registrera enheter med CSV eller Cisco TMS översikt över exportera filer.

3

Bläddra till filen på din dator och öppna den.

För att skapa filen från TMS exporterar du en systemöversiktsrapport och väljer enbart Nätverksinställningar > Värdsystemparameter. Lägg till kolumner manuellt för användarnamn och lösenord.

För CSV-filen behöver du skapa kolumner för adress, användarnamn och lösenord.


 

Verktyget använder systemenhetsnamnet från aktuellt reserveringssystem som platsnamn. Om det inte finns något används MAC-adressen. Du kan ändra namnet genom att klicka i namnfältet.

4

Klicka på Registrera alla för att länka alla listade enheter. För att registrera en enskild enhet klickar du på knappen Registrera bredvid den.

Enhetsanslutning skickar enhetsinformationen till Webex-organisationen, och Webex identitetstjänst skapar aktiveringskoder för alla enheter. Aktiveringskoderna skickas till enheterna via API. HTTPS måste vara aktiverat för att det ska fungera.

När enheten har registrerats i Cisco Webex molntjänster kan du klicka på enhetens namn för att öppna enhetssidan direkt i Control Hub.

Om enheten säger att Registreringen väntar har den inte registrerats ännu. Konfigurationen tillämpas när reserveringssystemet skickar uppdaterade konfigurationer till enheten. Systemet försöker registrera enheten i 7 dagar tills aktiveringskoden slutar gälla. Om enheten är tillgänglig under tiden registreras den.