Device Connector-verktøyet oppretter et arbeidsområde, en aktiveringskode og aktiverer alle enhetene dine på én gang. På denne måten trenger du ikke være fysisk tilstede i samme rom for å aktivere enhetene.

Forutsetninger
  • Programvareversjon CE9.8 eller nyere.

  • Kryptert versjon av CE-programvaren.

  • Kontroller Hub-tilgang som en enhets- eller organisasjonsadministrator.

  • Du må ha IP-adresser, brukernavn og passord for alle enhetene du vil migrere.

  • HTTPS-tilkobling til enhetene dine for Device Connector-verktøyet.

1

Fra kundevisningen inn https://admin.webex.com, gå til Enheter og velg Ressurser for å finne en kobling til Device Connector-verktøyet. For å lese mer om verktøyet, se Cisco Webex Device Connector.

2

Etter at du har installert Device Connector-verktøyet, velg Jeg vil registrere flere enheter til skyen og klikk Registrer enheter ved hjelp av CSV eller Cisco TMS Oversikt Eksporter filer.

3

Bla til filen på datamaskinen og åpne den.

For å opprette filen fra TMS, eksporter en systemoversiktsrapport og velg bare Nettverksinnstillinger > Systemparameter for vertsnavn. Legg til kolonner for brukernavn og passord manuelt.

For CSV-filen må du opprette kolonner for Adresse, Brukernavn, og Passord.


 

Verktøyet bruker systemenhetsnavnet fra det gjeldende klargjøringssystemet for arbeidsområdenavnet. Hvis en ikke er tilgjengelig, brukes MAC-adressen. Du kan endre navnet ved å klikke på navnefeltet.

4

Klikk Registrer alle for å koble til alle de oppførte enhetene. For å registrere en individuell enhet, klikk på Registrere knappen ved siden av.

Device Connector sender enhetsinformasjonen til Webex-organisasjonen din, og Webex Identity Service oppretter aktiveringskoder for alle enheter. Aktiveringskodene sendes til enhetene gjennom API. HTTPS må være aktivert for at dette skal fungere.

Når enheten er registrert for Cisco Webex skytjenester, kan du klikke på enhetsnavnet for å åpne enhetssiden direkte i Control Hub.

Hvis enheten sier Påmelding venter, den er ikke registrert ennå. Konfigurasjonen brukes når klargjøringssystemet sender oppdaterte konfigurasjoner til enheten. Systemet prøver å registrere enheten i 7 dager til aktiveringskoden utløper. Hvis enheten er tilgjengelig i løpet av den tiden, blir den registrert.