Er is een digitale afmelding beschikbaar voor apparaten van Cisco Webex boards, Desk en Room Series.

Om het risico van een eerdere verslechtering van het scherm te voor komen, raden wij u aan om het gebruik van digitale afmeldingen onder Maxi maal 12 uur per dag te houden.

Lees de aanbevolen procedures voor het gebruik van de webengine voor meer informatie over de ondersteunde functies en beperkingen van de webengine. Als u een probleem ondervindt met een webpagina, raadpleegt u de sectie Problemen oplossen.

Digital Signage rechtstreeks instellen vanaf Cisco Webex Control Hub

U kunt webinhoud op volledig scherm weergegeven op uw Webex Board-, Desk Pro- of Room Series-apparaat. Met Digital Signage kunt u webpagina's op uw scherm laten verschijnen wanneer uw apparaat zich in halve slaapstand bevindt. Houd er rekening mee dat als uw apparaat een aangepaste achtergrond heeft, de slaapstand niet kan worden geactiveerd. Zorg ervoor dat u deze optie uitschakelt wanneer u digitale beeldvoering wilt instellen.

De optie om Digital Signage in te schakelen, kan via Cisco Webex Control Hub worden geconfigureerd.

1

Ga in de klanten weergave naar https://admin.webex.com naar de pagina apparaten en klik op uw apparaat in de lijst.


 

Selecteer meerdere apparaten als u een Digital Signage wilt instellen op meerdere apparaten en klik op Configuraties bewerken op de werkbalk.

2

Ga naar configuraties en klik op digitale afmelding.

3

Schakel Digital Signage inschakelen in. Voer de URL in van de webpagina die u wilt weergeven en schakel Interactiviteit in of uit. Houd er rekening mee dat de interactieve modus alleen op Webex-boards werkt.

4

Selecteer Opslaan.

De webpagina wordt standaard gedurende 120 minuten weergegeven alvorens het apparaat in stand-bymodus wordt gezet.

Digital Signage vanaf de webportal instellen

U kunt Digital Signage ook vanaf de webportal van het apparaat inschakelen. Hier hebt u de mogelijkheid om meerdere configuraties in te stellen. Lees het artikel Geavanceerde instellingen voor meer informatie over de toegang. Houd er rekening mee dat als uw apparaat een aangepaste achtergrond heeft, de slaapstand niet kan worden geactiveerd. Zorg ervoor dat u deze optie uitschakelt wanneer u digitale beeldvoering wilt instellen.

Selecteer eerst vanuit het menu aan de linkerzijde Instellingen. Onder configuraties kiest u het volgende:

  • Webengine > modus: Klik op om de webengine in te scha kelen.

  • Webengine > RemoteDebugging: Met RemoteDebugging kunt u de Chrome Developer console op uw laptop uitvoeren. Zorg ervoor dat u RemoteDebugging uitschakelt na gebruik. Lees het artikel Probleemoplossing voor meer informatie.

Gebruik vervolgens de volgende configuraties om Digital Signage in te stellen:

  • Stand -> gesp roken > Audio: De audio is standaard uitgeschakeld, maar u kunt deze inschakelen door deze configuratie te gebruiken. Het volume volgt de volume-instelling van het videosysteem.

  • Stand -> afmelden > InteractiveMode: Kies interactief als u wilt dat interactie met de webpagina mogelijk is. Door Niet interactief te selecteren, zullen de gebruikers terug naar het startscherm worden gebracht wanneer ze ergens op de webpagina tikken.

  • Stand -> voor afmeldings > modus: Schakel in om de webweergave in te scha kelen.

  • Standby > resigning > RefreshInterval: De webweergave wordt elke N seconden vernieuwd. De instelling is handig voor webpagina's die niet automatisch kunnen worden bijgewerkt. Het wordt afgeraden om deze instellingen in combinatie met de interactieve modus te gebruiken.

  • > URL voor de betekening: Voer de URL in van de webpagina die u op het scherm wilt weer geven.

Aangezien de webpagina op uw scherm verschijnt voordat het apparaat in stand-bymodus wordt geplaatst, kan het een goed idee zijn om de volgende stand-byconfiguraties in te stellen:

  • Stand -> Besturing: Schakel deze optie in om in te stellen dat het apparaat de stand-bymodus moet activeren wanneer er een time-out is opgetreden. Als deze optie is uitgeschakeld, zal het apparaat niet in stand-bymodus worden geplaatst.

  • Stand -> vertraging > 120: Definieer hoe lang (in minuten) het apparaat wacht voordat de stand-bymodus wordt geactiveerd. Wij raden aan om de timer in te stellen op 120.

  • Stand -> WakeupOnMotionDetection: Als u deze instelling inschakelt, wordt de functie voor het activeren van de bewegings functie uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, wordt het systeem automatisch wakker uit de stand-by wanneer er mensen de kamer binnenkomen.