Narrowcasting is beschikbaar voor apparaten uit de board-, desk- en roomserie.

Om het risico van snelle beschadiging van het scherm te voorkomen, raden we aan om narrowcasting maximaal 12 uur per dag te gebruiken.

Lees de aanbevolen procedures voor het gebruik van de webengine voor meer informatie over de ondersteunde functies en beperkingen van de webengine. Als u een probleem ondervindt met een webpagina, raadpleegt u de sectie Problemen oplossen.

Instellen vanuit Control Hub

U kunt webinhoud op het volledige scherm weergeven op uw board-, desk- of roomserieapparaat. Met Digital Signage kunt u webpagina's op uw scherm laten verschijnen wanneer uw apparaat zich in halve slaapstand bevindt.


Als uw apparaat een aangepaste achtergrond heeft, kan dit niet halfsluif worden. Zorg ervoor dat u deze optie uitschakelt wanneer u digitale beeldvoering wilt instellen.

1

Ga vanuit de klantweergave inhttps://admin.webex.com naar depagina Apparaten en selecteer uw apparaat in de lijst.


 

Selecteer meerdere apparaten als u een Digital Signage wilt instellen op meerdere apparaten en klik op Configuraties bewerken op de werkbalk.

2

Ga naar Configuraties en klik op Narrowcasting.

3

Schakel de optie Narrowcasting in en geef aan of u Interactiviteit wilt inschakelen.Interactiviteit werkt alleen op board- en bureauseries.

4

Geef de URL op van de webpagina die u wilt weergeven. Wanneer uw organisatie een actieve aangepaste integratie heeft voor narrowcasting, kunt u ervoor kiezen deze te gebruiken voor narrowcasting. Lees meer over Workspace-integraties.

5

Selecteer Opslaan.

De webpagina wordt standaard gedurende 120 minuten weergegeven alvorens het apparaat in stand-bymodus wordt gezet.

Instellen via de webinterface van het apparaat

U kunt Digital Signage ook vanaf de webportal van het apparaat inschakelen. Hier hebt u de mogelijkheid om meerdere configuraties in te stellen. Lees het artikel Geavanceerde instellingen voor meer informatie over de toegang. Houd er rekening mee dat als uw apparaat een aangepaste achtergrond heeft, de slaapstand niet kan worden geactiveerd. Zorg ervoor dat u deze optie uitschakelt wanneer u digitale beeldvoering wilt instellen.

Selecteer eerst vanuit het menu aan de linkerzijde Instellingen. Kies onder Configuraties het volgende:

  • WebEngine > Modus: kies Aan om de webengine in te schakelen.

  • WebEngine > RemoteDebugging: met RemoteDebugging kunt u de Chrome-ontwikkelaarsconsole op uw laptop uitvoeren. Zorg ervoor dat u RemoteDebugging uitschakelt na gebruik. Lees het artikel Probleemoplossing voor meer informatie.

Gebruik vervolgens de volgende configuraties om Digital Signage in te stellen:

  • Stand-by > Signage > Audio: de audio is standaard uitgeschakeld, maar kan met deze configuratie worden ingeschakeld. Het volume volgt de volume-instelling van het videosysteem.

  • Stand-by > Signage > InteractieveModus: kies Interactief als u de mogelijkheid tot interactie met de webpagina wilt inschakelen. Door Niet interactief te selecteren, zullen de gebruikers terug naar het startscherm worden gebracht wanneer ze ergens op de webpagina tikken.

  • Stand-by > Signage > Modus: zet op aan om de webweergave in te schakelen.

  • Stand-by > Signage > Vernieuwingsinterval: de webweergave wordt om de N seconden vernieuwd. De instelling is handig voor webpagina's die niet automatisch kunnen worden bijgewerkt. Het wordt afgeraden om deze instellingen in combinatie met de interactieve modus te gebruiken.

  • Signage > Url: voer de URL in van de webpagina die u op het scherm wilt weergeven.

Aangezien de webpagina op uw scherm verschijnt voordat het apparaat in stand-bymodus wordt geplaatst, kan het een goed idee zijn om de volgende stand-byconfiguraties in te stellen:

  • Stand-by > Beheer: schakel deze optie in om het apparaat in stand-bymodus te plaatsen wanneer de stand-byvertraging is verstreken. Als deze optie is uitgeschakeld, zal het apparaat niet in stand-bymodus worden geplaatst.

  • Stand-by > Vertraging > 120: definieer hoelang (in minuten) het apparaat wacht alvorens in stand-by modus te gaan. Wij raden aan om de timer in te stellen op 120.

  • Stand-by > WakkerWordenBijBewegingsdetectie: als deze optie is uitgeschakeld, is het wakker worden bij bewegingsdetectie uitgeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, wordt het systeem automatisch wakker uit de stand-by wanneer er mensen de kamer binnenkomen.