Een nieuwe ruimte maken

Deel een bestand van Box naar Webex en maak één ruimte voor belanghebbenden om samen te werken met een vergaderingsplanning, relevante berichten en bestanden.

1

Meld u aan bij Box.

2

Selecteer het bestand waar u een nieuwe ruimte voor wilt maken.

3

Klik op Delen in Webex in de zijbalk.

4

Selecteer Delen in een ruimte > Een nieuwe ruimte maken .

5

(Optioneel) Wijzig de naam van de ruimte.

6

Nodig Alle samenwerkingen uit of selecteer Personen individueel in de lijst.


 

Als u nieuwe gebruikers via e-mail wilt toevoegen, controleert u of de juiste toestemmingen in de volgende stap zijn gedefinieerd.

7

Vervolgens bepaalt u wie het bestand in de ruimte mag bekijken:

 • Iedereen met dekoppeling: iedereen met de koppeling heeft toegang tot het item en er is geen Box-account vereist. Voor extra beveiliging kunt u ook een wachtwoord of verloopdatum voor de koppeling instellen, evenals de downloadtoegang beperken en/of een voorbeeld weergeven van de toegang voor koppelings viewers.
 • Personen met uw bedrijf - Alleen personen die worden beheerd in een Box-account (vs en hoger) of een e-mailadres hebben dat overeenkomt met een domein dat is geregistreerd bij Box voor het account dat de koppeling heeft gemaakt, kunnen toegang krijgen tot dekoppeling. Als een account acme.com bijvoorbeeld een geregistreerd domein in uw account is, hebben alle beheerde accountleden met een e-mailadres dat eindigt op acme.com toegang tot dit type koppeling. Personen die niet overeenkomen met een domein dat vermeld staat in uw account, hebben geen toegang tot de koppeling.
 • Alleen uitgenodigdepersonen: alleen mensen die zijn uitgenodigd in de map of het bestand hebben toegang tot de inhoud. Samenwerkingsmedewerkers hebben al toegang tot hun inhoud, maar kunnen elkaar gemakkelijk om leiden naar een specifiek bestand of een specifieke map via de gedeelde koppeling.

 

U kunt de koppelingsopties voor afzonderlijke bestanden en/of mappen instellen door de eigenaar, voor alle inhoud die eigendom is of door de beheerder van het gehele bedrijf. Controleer ook of de instelling die u kiest bestandstoegang toestaat tot de persoon met wie u deze deelt. Anders ontvangt de beoogde ontvanger een foutmelding wanneer hij of zij op de koppeling klikt.

8

(Optioneel) Voeg een Beschrijving voor de ruimte toe.

9

Klik op Nieuwe ruimte maken.

Delen in een ruimte

Wanneer u een bestand deelt van Box naar Webex , kunt u een nieuwe ruimte maken om in te delen of kunt u kiezen uit een lijst met bestaande ruimten waarin u deelneemt.

1

Meld u aan bij Box.

2

Selecteer het bestand dat u in een ruimte wilt delen.

3

Klik op Delen in Webex in de zijbalk.

4

Begin met het typen van de naam van een ruimte en selecteer een bestaande ruimte in de vervolgkeuzeruimte.


 

Ruimten met rolbeperkingen voorkomen mogelijk dat u bestanden kunt delen.

5

Klik op het pictogram Deelnemers om de ontvangers te verifiëren en klik vervolgens opDelen.

Een vergadering starten

Deel een document en nodig de samenwerkingsmedewerkers uit een live discussie te starten zonder van app te wisselen.

1

Meld u aan bij Box.

2

Selecteer een bestand voor wie u een vergadering wilt starten.

3

Klik in de zijbalk.


 

Klik op Webex openen in het dialoogvenster om de app te starten.

4

Selecteer Een vergadering starten.

5

Nodig Alle samenwerkingen uit of selecteer ze individueel in de lijst.


 

Als u nieuwe gebruikers via e-mail wilt toevoegen, controleert u of de juiste toestemmingen in de volgende stap zijn gedefinieerd.

6

Vervolgens bepaalt u wie het bestand in de ruimte mag bekijken:

 • Iedereen met dekoppeling: iedereen met de koppeling heeft toegang tot het item en er is geen Box-account vereist. Voor extra beveiliging kunt u ook een wachtwoord of verloopdatum voor de koppeling instellen, evenals de downloadtoegang beperken en/of een voorbeeld weergeven van de toegang voor koppelings viewers.

  Gedeelde koppelingen die met een wachtwoord zijn beveiligd, zijn beschikbaar voor alle betaalde Box-gebruikersaccounts.

 • Personen met uw bedrijf - Alleen personen die worden beheerd in een Box-account (vs en hoger) of een e-mailadres hebben dat overeenkomt met een domein dat is geregistreerd bij Box voor het account dat de koppeling heeft gemaakt, kunnen toegang krijgen tot dekoppeling. Als een account acme.com bijvoorbeeld een geregistreerd domein in uw account is, hebben alle beheerde accountleden met een e-mailadres dat eindigt op acme.com toegang tot dit type koppeling. Personen die niet overeenkomen met een domein dat vermeld staat in uw account, hebben geen toegang tot de koppeling.
 • Alleen uitgenodigdepersonen: alleen mensen die zijn uitgenodigd in de map of het bestand hebben toegang tot de inhoud. Samenwerkingsmedewerkers hebben al toegang tot hun inhoud, maar kunnen elkaar gemakkelijk om leiden naar een specifiek bestand of een specifieke map via de gedeelde koppeling.

 

U kunt de koppelingsopties voor afzonderlijke bestanden en/of mappen instellen door de eigenaar, voor alle inhoud die eigendom is of door de beheerder van het gehele bedrijf. Controleer ook of de instelling die u kiest bestandstoegang toestaat tot de persoon met wie u deze deelt. Anders ontvangt de beoogde ontvanger een foutmelding wanneer hij of zij op de koppeling klikt.

7

Klik op Vergadering starten om uitnodigingen te verzenden en uw vergadering te starten.

Een vergadering plannen

Deel een bestand en plan een toekomstige vergadering met relevante belanghebbenden vanuit één venster. Minimaliseer uw poging en stimuleren van voorbereiding op hun.

1

Meld u aan bij Box.

2

Selecteer een bestand voor wie u een vergadering wilt plannen.

3

Klik op Delen in Webex in de zijbalk.


 

Klik op Webex openen in het dialoogvenster om de app te starten.

4

Selecteer Een vergadering plannen.


 

Uw aankomende vergaderingen worden weergegeven onder aan het scherm Delen.

5

Nodig Alle samenwerkingen uit of selecteer ze individueel in de lijst.


 

Als u nieuwe gebruikers via e-mail wilt toevoegen, controleert u of de juiste toestemmingen in de volgende stap zijn gedefinieerd.

6

Vervolgens bepaalt u wie het bestand in de ruimte mag bekijken:

 • Iedereen met dekoppeling: iedereen met de koppeling heeft toegang tot het item en er is geen Box-account vereist. Voor extra beveiliging kunt u ook een wachtwoord of verloopdatum voor de koppeling instellen, evenals de downloadtoegang beperken en/of een voorbeeld weergeven van de toegang voor koppelings viewers.
 • Personen met uw bedrijf - Alleen personen die worden beheerd in een Box-account (vs en hoger) of een e-mailadres hebben dat overeenkomt met een domein dat is geregistreerd bij Box voor het account dat de koppeling heeft gemaakt, kunnen toegang krijgen tot dekoppeling. Als een account acme.com bijvoorbeeld een geregistreerd domein in uw account is, hebben alle beheerde accountleden met een e-mailadres dat eindigt op acme.com toegang tot dit type koppeling. Personen die niet overeenkomen met een domein dat vermeld staat in uw account, hebben geen toegang tot de koppeling.
 • Alleen uitgenodigdepersonen: alleen mensen die zijn uitgenodigd in de map of het bestand hebben toegang tot de inhoud. Samenwerkingsmedewerkers hebben al toegang tot hun inhoud, maar kunnen elkaar gemakkelijk om leiden naar een specifiek bestand of een specifieke map via de gedeelde koppeling.

 

U kunt de koppelingsopties voor afzonderlijke bestanden en/of mappen instellen door de eigenaar, voor alle inhoud die eigendom is of door de beheerder van het gehele bedrijf. Controleer ook of de instelling die u kiest bestandstoegang toestaat tot de persoon met wie u deze deelt. Anders ontvangt de beoogde ontvanger een foutmelding wanneer hij of zij op de koppeling klikt.

7

(Optioneel) Wijzig het vergaderingswachtwoord.

8

Klik op Plannen om uw uitnodigingen te bevestigen en te verzenden.

Een ruimte starten

Webex-ruimten weergeven die zijn gekoppeld aan een specifiek document.

1

Meld u aan bij Box.

2

Selecteer een bestand waar u aan wilt deelnemen of een ruimte wilt starten.

3

Klik op Delen in Webex in de zijbalk.

4

Klik onder Gedeeld in-ruimtes op de ruimte die u wilt starten.


 

Klik op Webex openen in het dialoogvenster om de app te starten.

Deelnemen aan een vergadering

In het menu Delen kunt u een lijst met uw aankomende vergaderingen voor dag zien en zelfs deelnemen aan een vergadering die binnenkort start, zonder dat u Box moet verlaten.

1

Meld u aan bij Box.

2

Klik in Bestandsvoorbeeld op Delen in Webex via de zijbalk.

3

Klik op Deelnemen om een aanstaande vergadering te starten die zo begint.


 

Klik op Webex openen in het dialoogvenster om de app te starten.