1

Vanuit de klantweergave inhttps://admin.webex.com , ga naar Services en klik vervolgens op Alle bronnen vanaf de kaart met resources op op locatie .

Al uw geregistreerde op locatie resources worden weergegeven als kaarten met informatie en instellingen die u kunt beheren. U kunt ook een nieuw cluster toevoegen met de Bron toevoegen knop.

2

(Optioneel) Filter de resources die op deze pagina worden weergegeven of zoek naar een specifieke clusternaam.

3

Klik vanuit een resourcekaart op Instellingen .

4

Voer een nieuwe naam in voor de resource.