1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com , gå til Tjenester , og klikk deretter Alle ressurser fra det lokale ressurskortet.

Alle de registrerte lokale ressursene vises som kort som inneholder informasjon og innstillinger som du kan administrere. Du kan også legge til en ny klynge med Legg til ressurs-knappen.

2

(Valgfritt) Filtrer ressursene som vises på denne siden, eller søk etter et bestemt klyngenavn.

3

Fra et ressurskort klikker du på Innstillinger .

4

Skriv inn et nytt navn for ressursen.