1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og klikker deretter på Alle ressurser fra det lokale ressurskortet.

Alle de registrerte lokale ressursene vises som kort som inneholder informasjon og innstillinger som du kan administrere. Du kan også legge til en ny klynge med Legg til ressurs-knappen.

2

(Valgfritt) Filtrer ressursene som vises på denne siden, eller søk etter et bestemt klyngenavn.

3

Klikk på Innstillinger på et ressurskort.

4

Skriv inn et nytt navn for ressursen.