1

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Tjänster och klicka sedan på Alla resurser från det lokala resurskortet.

Alla dina registrerade lokala resurser visas som kort som innehåller information och inställningar som du kan hantera. Du kan även lägga till ett nytt kluster med Lägg till resurs knappen.

2

(Valfritt) Filtrera resurserna som visas på den här sidan eller sök efter ett visst klusternamn.

3

Från ett resurskort klickar du på Inställningar .

4

Ange nytt namn på klustret.