1

Från kundvisaren i https://admin.webex.comgår du till tjänster och klicka sedan på alla resurser från lokal resurs kortet.

Alla dina registrerade lokala resurser visas som kort som innehåller information och inställningar som du kan hantera. Du kan även lägga till ett nytt kluster med knappen Lägg till resurs .

2

(valfritt) Filtrera resurserna som visas på den här sidan eller Sök efter ett visst kluster namn.

3

Från ett resurs kort klickar du på Inställningar .

4

Ange nytt namn på klustret.