1

Iz prikaza klijenta u prozoru Izaberite https://admin.webex.comstavku Usluge, a zatim izaberite stavku Svi resursi sa kartice u objektu resursa.

Svi vaši registrovani u objektu prikazuju se kao kartice koje sadrže informacije i podešavanja čime možete da upravljate. Takođe možete da dodate novi klaster sa dugmetom " Dodaj resurs ".

2

(Opcionalno) Filtrirajte resurse koji se prikazuju na ovoj stranici ili pretražite određeno ime klastera.

3

Na kartici resursa kliknite na "Podešavanja".

4

Unesite novo ime resursa.