1

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Услуги и след това щракнете Всички ресурси от картата в помещението ресурси.

Всички ваши регистрирани в помещението ресурси се показват като карти, които съдържат информация и настройки, които можете да управлявате. Можете също да добавите нов клъстер с Добавяне на ресурс бутон.

2

(По избор) Филтрирайте ресурсите, които се показват на тази страница, или потърсете конкретно име на клъстер.

3

От карта с ресурси щракнете Настройки .

4

Въведете ново име за ресурса.