1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comaplikaci přejděte na Služby apotom klikněte na Všechny prostředky z místní karty zdrojů.

Všechny registrované místní prostředky se zobrazují jako karty, které obsahují informace a nastavení, které můžete spravovat. Pomocí tlačítka Přidat zdroj můžete také přidat nový cluster.

2

(Volitelné) Filtrujte prostředky, které se zobrazují na této stránce, nebo vyhledejte konkrétní název clusteru.

3

Na kartě prostředků klikněte na Nastavení.

4

Zadejte nový název prostředku.