1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługi, a następnie kliknij pozycję Wszystkie zasoby na karcie zasobów lokalnych.

Wszystkie zarejestrowane zasoby lokalne są wyświetlane jako karty zawierające informacje i ustawienia, którymi można zarządzać. Nowy klaster można również dodać za pomocą przycisku Dodaj zasób.

2

(Opcjonalnie) Przefiltruj zasoby wyświetlane na tej stronie lub wyszukaj określoną nazwę klastra.

3

Na karcie zasobów kliknij przycisk Ustawienia.

4

Wprowadź nową nazwę zasobu.