1

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Usługi , a następnie kliknij Wszystkie zasoby z karty zasobów lokalnych.

Wszystkie zarejestrowane zasoby lokalne są wyświetlane jako karty zawierające informacje i ustawienia, którymi można zarządzać. Możesz również dodać nowy klaster za pomocą przycisku Dodaj zasób przycisk.

2

(Opcjonalnie) Przefiltruj zasoby wyświetlane na tej stronie lub wyszukaj określoną nazwę klastra.

3

Na karcie zasobów kliknij Ustawienia .

4

Wprowadź nową nazwę zasobu.