1

מתצוגת הלקוח ב- https://admin.webex.com, עבור אל שירותים ולאחר מכן לחץ על כל המשאבים מכרטיס המשאבים המקומיים.

כל המשאבים המקומיים הרשומים שלך מופיעים ככרטיסים המכילים מידע והגדרות שבאפשרותך לנהל. באפשרותך גם להוסיף אשכול חדש באמצעות לחצן הוסף משאב .

2

(אופציונלי) סנן את המשאבים המוצגים בדף זה או חפש שם אשכול ספציפי.

3

מכרטיס משאב, לחץ על הגדרות .

4

הזן שם חדש עבור המשאב.