Met Webex Assistant kunt u uw Cisco Webex Boards en Room-serieapparaten zonder handen gebruiken. Gebruik uw stem om taken te starten zonder de aanraakcontroller nodig te hebben. Als u Webex Assistant wilt gebruiken, moet deze zijn ingeschakeld voor uw organisatie.

U kunt beginnen uw Webex Assistant te gebruiken door het beginwoord 'OK, Webex' en de opdracht te zeggen. Als u Webex Assistant wilt sluiten, zegt u 'Negeren'.

Webex Assistant in gebruik nemen

Zie voor meer informatie over het gebruik van de Webex Assistant Webex Assistant gebruiken om uw Room-apparaat te besturen.

Als u meer wilt leren over de Webex Assistant, kunt u de Snelle naslaggids van twee pagina's bekijken en afdrukken.

Wilt u Webex Assistant inschakelen voor uw organisatie?

Als u Webex Assistant wilt gebruiken in uw organisatie, dient u dit in te stellen in de Cisco Webex Control Hub. Voor meer informatie over het instellen en de vereisten ziet u Cisco Webex Assistant inschakelen.

Voor meer bronnen om te delen met personen in uw organisatie raadpleegt u de Webex Assistant Toolkit.

Waarvoor u de Webex Assistant kunt gebruiken

Reserveren en ruimteinformatie

Een vergadering starten

Bedieningselementen voor vergaderingen

Meer opdrachten

De tijd controleren

Proactief deelnemen: krijg meldingen om aan geplande vergaderingen deel te nemen

Bekabeld scherm delen starten en stoppen

Feedback verzenden

De datum controleren

Bellen op naam

De opname van de vergadering starten of stoppen

Ontdek wat Webex Assistant kan doen

De ruimtenaam controleren

Bellen op nummer

Volume: volume aanpassen, standaardniveau instellen, microfoon dempen

De ruimteagenda voor die dag weergeven

Deelnemen aan geplande vergaderingen

Zelfweergave in- of uitschakelen

Controleren wanneer de ruimte die dag beschikbaar is

Deelnemen aan uw persoonlijke ruimte

Luidsprekertracering in- of uitschakelen

Deelnemen aan de persoonlijke ruimte van een andere persoon

Niet storen in- of uitschakelen

Een inkomende oproep beantwoorden of afwijzen

Een gesprek of vergadering beëindigen