Watermerk
12 okt. 2020 | weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Webex Teams | Audio-en video gesprekken

Met Webex Teams kunt u audio-of videogesprekken voeren. Als u dus onderweg een slechte dag hebt of iemand belt terwijl u onderweg bent, hoeft u zich geen zorgen te maken over het delen van video als u dat niet wilt. Maar als u klaar bent om te vergaderen persoonlijk, wordt een videogesprek gedaan.

Watermerk
12 okt. 2020| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Iemand binnen uw organisatie bellen via Webex |

Als uw organisatie uw Webex-account zo heeft geconfigureerd dat u de telefoonnummers van anderen kunt bellen, kunt u met hun werknummer, mobiele telefoonnummer of videoadres anderen binnen uw organisatie bellen. Als u mensen zo belt, krijgt u toegang tot geavanceerde belfuncties naast het bellen van iemand in de app.

U kunt een oproep plaatsen vanaf veel verschillende locaties in Webex. Zoek naar de pictogrammen voor audio- of videogespreksberichten wanneer u rechtstreeks met één andere persoon werkt, zoals wanneer u ze rechtstreeks via berichten berichten sturen, ze zoekt, naar hun visitekaartje zoekt of hun naam of e-mailadres in het toetsenblok wilt invoeren.


Als u meerdere telefoon lijnen hebt, kunt u de actieve lijn voor bellenwijzigen.

Kies of u een audio- of videogesprek wilt maken en selecteer het Werknummer, het mobiele nummer of hetVideoadres van depersoon.

Nadat u verbinding hebt gemaakt, krijgt u enigszins verschillende opties, afhankelijk van of u het werknummer, het mobiele nummer of het videoadres van iemand kiest.

Als u hun werknummer of videoadres hebt gebeld als een videogesprek, kunt u de video in- en uitschakelen en, indien beschikbaar, uw schermdelen.

Als u echter het mobiele nummer van iemand hebt gekozen, wordt het gesprek doorgenummerd zoals een standaard telefoongesprek met alleen audio. Dit betekent dat u de video niet kunt in- en delen.

Met ofwel werk nummers, mobiele nummers of video adres, kunt u klikken om toegang te krijgen tot geavanceerde belfuncties. U kunt uw gesprek in de wacht zetten of de persoon door overdragen naar iemand anders. Met sommige configuraties kunt u gesprekken ook samenvoegen of een conferentiegesprekstarten.


 

Als uw beheerder gespreksbeveiliging voor uw organisatie heeft ingeschakeld, wordt rechts boven in uw belvenster weergegeven dat het gesprek beveiligd is.

U kunt een oproep plaatsen vanaf veel verschillende locaties in Webex. Zoek naar of wanneer u rechtstreeks met één andere persoon werkt, bijvoorbeeld wanneer u ze rechtstreeks via een chatbericht via een chatbericht bekijkt, naar hun visitekaartje zoekt, of hun naam of e-mailadres in het toetsenblok wilt invoeren.

Selecteer het werknummer, het mobiele nummer of het videoadres van de persoon en tik of , afhankelijk van uw configuratie. Als u tikt op uw oproep alleen audio verbindt, en u niet kunt schakelen naar video.


 

Tijdens een videogesprek wordt standaard uw luidspreker gebruikt. Wanneer u een audiogesprek tot uw naam maakt, wordt uw oordopje standaard gebruikt. Als u wilt schakelen tussen de audio van uw oproep, tikt u op en selecteert u Audio-instellingen.

U kunt een oproep plaatsen vanaf veel verschillende locaties in Webex. Zoek naar of wanneer u rechtstreeks met één andere persoon werkt, bijvoorbeeld wanneer u ze rechtstreeks via een chatbericht via een chatbericht bekijkt, naar hun visitekaartje zoekt, of hun naam of e-mailadres in het toetsenblok wilt invoeren.

Selecteer het werknummer, het mobiele nummer of het videoadres van de persoon en tik of , afhankelijk van uw configuratie. Als u tikt op uw oproep alleen audio verbindt, en u niet kunt schakelen naar video.


 

Tijdens een videogesprek wordt standaard uw luidspreker gebruikt. Wanneer u een audiogesprek tot uw naam maakt, wordt uw oordopje standaard gebruikt. Als u de audio van uw oproep wilt schakelen, tikt u op en maakt u vervolgens uw keuze.

Watermerk
12 okt. 2020| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Iedereen met een Webex-account bellen via | Webex

U kunt iedereen met een Webex-account bellen, ongeacht of ze zich in dezelfde organisatie als u hebben of niet. Dit zijn speciale soorten gesprekken die u kunt toevoegen gasten aan het gesprek, uw whiteboard delen en uw schermen delen. U hoeft het telefoonnummer niet te gebruiken; hoeft alleen maar te worden verbonden met hen in de app.

U kunt een oproep plaatsen vanaf veel verschillende locaties in Webex. Zoek naar de pictogrammen voor audio- of videogespreksberichten wanneer u rechtstreeks met één andere persoon werkt, zoals wanneer u ze rechtstreeks via berichten berichten sturen , ze zoekt, naar hun visitekaartje zoekt of hun naam of e-mailadres in het toetsenblok wilt invoeren.


Als u meerdere telefoon lijnen hebt, kunt u de actieve lijn voor bellenwijzigen.

Kies of u een audio- of videogesprek wilt maken en kies Bellen viaWebex.

Nadat u verbinding hebt gemaakt, kunt u uw video in- en uitschakelen (ongeacht hoe u het gesprek oorspronkelijk hebt geplaatst), klik om uw scherm te delen en klik om uw whiteboard tedelen.


 

Als uw beheerder gespreksbeveiliging voor uw organisatie heeft ingeschakeld, wordt rechts boven in uw belvenster weergegeven dat het gesprek veilig is.

U kunt een oproep plaatsen vanaf veel verschillende locaties in Webex. Zoek naar of wanneer u rechtstreeks met één andere persoon werkt, bijvoorbeeld wanneer u ze rechtstreeks via berichten berichten uitkomt, ze zoekt, naar hun visitekaartje zoekt, of hun naam of e-mailadres in het toetsenblok wilt invoeren.

1

Ga vanuit uw ruimte met iemand anders naar het activiteitenmenu en tik vervolgens op Bellen . Tik op het nummer van de persoon, kies Bellen via Webex en tik vervolgensop of .

2

Gebruik tijdens het gesprek een van de volgende opties:

  • Uw scherm delen:
  • Tik en kies Nieuw whiteboard om eenwhiteboard temaken.
  • Tik om uw video uit te schakelen. U kunt zien dat uw video is uitgeschakeld wanneer het pictogram rood wordt.

 

Tijdens een videogesprek wordt standaard uw luidspreker gebruikt. Wanneer u een audiogesprek tot leven maakt, wordt uw oordopje standaard gebruikt. Als u wilt schakelen tussen de audio van uw oproep, tikt u op en selecteert u Audio-instellingen.

U kunt een oproep plaatsen vanaf veel verschillende locaties in Webex. Zoek naar of wanneer u rechtstreeks met één andere persoon werkt, bijvoorbeeld wanneer u ze rechtstreeks via berichten berichten uitkomt, ze zoekt, naar hun visitekaartje zoekt, of hun naam of e-mailadres in het toetsenblok wilt invoeren.

1

Ga vanuit uw ruimte met iemand anders naar het activiteitenmenu en tik vervolgens op Bellen . Tik op het nummer van de persoon, kies Bellen via Webex en tik opof .

2

Gebruik tijdens het gesprek een van de volgende opties:

  • Uw scherm delen:
  • Tik en kies Nieuw whiteboard om eenwhiteboard temaken.
  • Tik om uw video uit te schakelen. U kunt zien dat uw video is uitgeschakeld wanneer het pictogram rood wordt.

 

Tijdens een videogesprek wordt standaard uw luidspreker gebruikt. Wanneer u een audiogesprek tot leven maakt, wordt uw oordopje standaard gebruikt. Als u de audio van uw oproep wilt schakelen, tikt u op en maakt u uw keuze.

U kunt een oproep plaatsen vanaf veel verschillende locaties in Webex. Zoek naar Bellen wanneer u rechtstreeks met een andere persoon werkt, bijvoorbeeld wanneer u ze rechtstreeks via een bericht bekijkt , naar hun visitekaartje bekijkt of hun naam of e-mailadres in het toetsenblok intoetst.


U moet Chrome, Safari of Firefox gebruiken om te bellen. Ongeacht of u een webbrowser in Windows, Mac of Linux gebruikt, moet uw webbrowser zijn ingesteld voor het gebruik van de camera en microfoon.

Klik op Bellen en klik tijdens het gesprek op om uw scherm tedelen.

Watermerk
12 okt. 2020| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Webex | Iedereen bellen met een telefoonnummer

Als uw organisatie uw Webex-account zo heeft geconfigureerd dat u de telefoonnummers van anderen kunt bellen, kunt u iedereen bellen die een telefoonnummer heeft. Als u zo belt, is het net als een gewone oproep van een ander type telefoon. Als u uw favoriete favoriet wilt bellen om uw lunchbestelt, belt u deze direct vanuit de app en plaatst u uw bestelling.

Ga naar , voer een telefoonnummer in het toetsenblok in en kies of u er een Audio- of Videogesprek voor wilt maken.

Nadat uw gesprek verbinding heeft gemaakt, kunt u uw video niet inbellen, maar kunt u op klikken om toegang te krijgen tot geavanceerde belfuncties. U kunt uw gesprek in de wacht zetten of de persoon door overdragen naar iemand anders. Met sommige configuraties kunt u gesprekken ook samenvoegen of een conferentiegesprekstarten.


 

Als uw beheerder gespreksbeveiliging voor uw organisatie heeft ingeschakeld, wordt rechts boven in uw belvenster weergegeven dat het gesprek veilig is.

Ga naar en tik op , voer het telefoonnummer in en selecteer Bellen .


 

Als u naar uw luidspreker wilt schakelen, tikt u op en selecteert u Audio-instellingen.

Ga naar en tik op , voer het telefoonnummer in en selecteer Bellen .


 

Tijdens een videogesprek wordt standaard uw luidspreker gebruikt. Wanneer u een audiogesprek tot leven maakt, wordt uw oordopje standaard gebruikt. Als u wilt schakelen tussen de audio van uw oproep, tikt u op en selecteert u Audio-instellingen.

Watermerk
12 okt. 2020| weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Webex Teams | Ondersteunde gespreks opties

In Webex Teams krijgt u een gespreks optie toegewezen die het meest geschikt is voor uw organisatie of voor uw persoonlijke behoeften. Dus als u een gesprek tot stand brengt vanuit de app, is uw gespreks ervaring afhankelijk van uw accountinstellingen.

U kunt een gesprek tot stand brengen vanaf vele verschillende plaatsen in Webex Teams. Let goed op de pictogrammen voor audio- of video gesprekken wanneer u rechtstreeks met één andere persoon werkt, bijvoorbeeld wanneer u deze rechtstreeks CHATT, op zoek bent naarhttps://help.webex.com/article/iecbvc hun visitekaartjeof de naam of het e-mailadres invoert in het toetsenblok.

Webex Teams gesprekken

Iedereen met een Webex Teams-account (op het bureaublad, mobiel of web) kan deze gesprekken tot stand brengen met iemand anders die een Webex Teams-account heeft, ongeacht of ze zich in dezelfde organisatie bevinden als u of niet. Dit zijn speciale typen gesprekken waarmee u gasten kunt toevoegen aan het gesprek, uw whiteboard kunt delen en uw schermen kunt delen. U hebt het telefoonnummer niet nodig of wilt gebruiken. u hoeft alleen maar aan hen verbonden te zijn in de app. U kunt iedereen bellen met een Webex teams- account of gesprekken beantwoorden wanneer iemand u dit ook belt. Na het bekijken van het uiteindelijke marketingplan dat is gedeeld in uw Eén-op-een-ruimte, kunt u de leverancier direct bellen om hen te laten weten over de laatste wijziging van het logo.

Basis gesprekken met Telefoonnummers binnen de organisatie

Uw organisatie kan uw account zo instellen dat u andere mensen kunt bellen met hun telefoonnummer (op het bureaublad of op het mobiele apparaat). Met deze instelling kunt u iemand binnen uw organisatie bellen of https://help.webex.com/article/n19ix1l hun gesprekken beantwoorden. Klik op het telefoonnummer van uw manager en laat een persoonlijk bellen Webex Teams om haar te vertellen over het succes van uw marketingplan.

Met deze instelling krijgt u toegang tot meer gespreks functies (op het bureaublad en mobiele telefoons), afhankelijk van welke Bellens optie uw organisatie kiest. Als u wilt weten voor welke gespreks service u hebt ingesteld, raadpleegt u Webex teams | Ontdek welke gespreks service u hebt.

Tabel 1. Functievergelijking

Functie

Gespreks service

Webex Teams gesprek

Unified CM

Webex Calling

Desktop

Mobiel

Desktop

Mobiel

Desktop

Mobiel

Gesprekken beantwoorden

Wachtend gesprek in de wacht

Bel iemand met een telefoonnummer

Bel iemand met een Webex Teams-account

Gesprek opnemen

Gesprek pull

Conferentie gesprekken

Contacten

Een whiteboard maken

Geavanceerde gespreks functies (FAC)

Uw gesprekken doorsturen

Aanroepen voor werk ophalen op elk gewenst nummer (SNR)

Health check

In wacht

Zoekgroep

Gesprekken voeren vanaf verschillende lijnen (meerregelige)

Gesprekken voeren met uw bureautelefoon

Samenvoegen

Uw scherm delen

Uw video uitschakelen voor alle inkomende gesprekken

Doorverbinden

Voicemail

Basis telefonische gesprekken met iedereen

Als uw organisatie gesprekken gebruikt in Webex Teams (Unified CM) of (Webex Calling), kunt u ook iemand bellen met een telefoonnummer of https://help.webex.com/article/n19ix1l gesprekken beantwoorden van iedereen die uw werknummer belt. Wanneer u deze typen gesprekken maakt, is deze net als het maken van een normaal telefoongesprek vanaf een andere telefoon. Wanneer het tijd is om reserveringen te maken voor de uitnodiging van de feest van uw team, kunt u het restaurant direct bellen vanuit Webex Teams. Ga gewoon naar gesprekken en voer het telefoonnummer in.

Geavanceerde gesprekken naar Telefoonnummers

Uw bedrijf kan ervoor kiezen om meer gespreks functies te hebben dan we beschikbaar hebben in Webex Teams. Als u bijvoorbeeld in de klantenservice of als administratief assistent werkt, moet u waarschijnlijk meer gesprekken kunnen verwerken of toegang hebben tot meer geavanceerde functies.

Uw beheerder kan uw account zodanig instellen dat wanneer u iemand belt vanuit Webex Teams, een andere gespreks toepassing (zoals Cisco Jabber of de Webex Calling-app) automatisch wordt geopend.

Wanneer u het gesprek tot stand brengt, wordt u mogelijk gevraagd te bevestigen dat u de andere toepassing wilt openen. Als uw organisatie bijvoorbeeld Jabber gebruikt, ontvangt u een bericht zoals dit. Als uw organisatie echter Webex Calling gebruikt, wordt de Webex Calling app automatisch geopend om het gesprek tot stand te brengen.

Vond u dit artikel nuttig?

Gerelateerde artikelen

Onlangs bekeken

×