Als u zich abonneert op Webex via uw serviceprovider, neem dan contact op met het klantenserviceteam van uw provider als u vragen hebt.

Ga naar Vergaderingen en kies Een vergaderingstarten.

Een vergadering starten

 

Als u Een vergadering starten nietziet, kan dit zijn omdat:

  • U hebt geen Webex-account.

  • U hebt een Webex-account, maar u hebt een deelnemerlicentie en geen hostlicentie.

  • U hebt een Webex-account, maar deze is niet ingeschakeld voor een persoonlijke ruimte.


 

Als de koppeling naar uw persoonlijke ruimte niet wordt weergegeven, moet u deze eerst instellen in de app. Zie Uw persoonlijke ruimte Cisco Webex instellen voor meer informatie.

Tik op Vergaderingen en tik vervolgens op Starten.


 

Als u informatie over uw persoonlijke ruimte wilt delen, zoals de koppeling van de vergadering of het te kiezen nummer, tikt u op

Als de koppeling naar uw persoonlijke ruimte niet wordt weergegeven, moet u deze eerst koppelen aan de -app. Zie Uw persoonlijke ruimte Cisco Webex instellen voor meer informatie.