Jeśli subskrybujesz Webex od swojego usługodawcy, skontaktuj się z zespołem obsługi klienta dostawcy, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Przejdź do opcji Spotkania, a następnie wybierz pozycję Rozpocznij spotkanie.

Rozpocznij spotkanie

 

Jeśli nie widzisz ekranu Rozpocznijspotkanie, może to być spowodowane tym, że:

  • Nie masz konta Webex.

  • Masz konto Webex, ale masz licencję uczestnika, a nie licencję hosta.

  • Masz konto Webex, ale nie jest włączone dla pokoju osobistego.


 

Jeśli link do pokoju osobistego nie jest wyświetlany w tym miejscu, musisz najpierw skonfigurować go w aplikacji. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Cisco Webex Personal Room.

Naciśnij pozycję Spotkania, a następnie naciśnij pozycję Start.


 

Jeśli chcesz udostępnić informacje o pokoju osobistym, takie jak link do spotkania lub numer, aby wybrać numer, stuknij

Jeśli link do pokoju osobistego nie jest wyświetlany w tym miejscu, musisz najpierw skojarzyć go z aplikacją. Więcej informacji można znaleźć w witrynie Cisco Webex Personal Room.