Voordat u begint


Als u zowel Webex Meetings als Webex Teams hebt en u gebruikt hetzelfde e-mailadres om u aan te melden bij beide accounts, wordt uw e-mailadres voor beide gewijzigd.


Als uw organisatie uw account beheert, kunnen zij meer beveiligingsmaatregelen gebruiken, zoals een gesynchroniseerde gebruikerslijst of eenmalige aanmelding. Als u uw e-mailadres wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor uw toegang tot Webex, tenzij uw single-sign-on-adres ook wordt bijgewerkt, zodat het overeenkomt met het adres dat is gewijzigd. Neem contact op met uw Webex sitebeheerder voordat u uw e-mailadres wijzigt.

1

Ga naar de pagina account instellingenen voer uw e-mailadres en wachtwoord in om u aan te melden.

2

Selecteer het e-mail veld.


 

Uw browser vraagt u mogelijk de wijzigingen op te slaan voordat u verlaat. Klik op verlatenom wijzigingen aan te brengen.

3

Voer het nieuwe e-mailadres in en bevestig dit en klik vervolgens op verzenden.


Ondervindt u problemen?

Als uw account wordt beheerd door uw organisatie, neemt u contact op met de beheerder van uw Webex-site.

Neem contact op met de ondersteuning als u aan het Webex starter-, plus-of bedrijfsplan deelneemt https://collaborationhelp.cisco.com/contact.

Als u aan de Webex gratis abonnement deelneemt, opent u een aanvraag.