Som vert eller som delvert kan du låse og låse opp møter med personlige rom ved å velge lås-tasten. Når møtet er låst, kan du la til i andre deltakere ved å trykke på deltaker listen og velge La på på enheten din.

1

Når du har et anrop i ditt personlige rom, trykker du på mer og deretter på slå på Lås møtet.2

Ditt personlige rom er nå låst. Du kan la deltakerne være ved å trykke på deltaker listen i anrops kontrollene og velge La i. Hvis du vil låse opp ditt personlige rom, trykker du på mer og slår av Lås opp møte.

1

Når du har et anrop i ditt personlige rom, trykker du på mer og velger Lås møte .


2

Ditt personlige rom er nå låst. Du kan slippe til deltakerne ved å trykke på deltakerlisten øverst til høyre på skjermen og velge Slipp til. Hvis du vil låse opp ditt personlige rom, trykker du på mer og låser opp møtet .


1

Når du har et anrop i ditt personlige rom, berører du Mer og velger deretter Lås møte.

2

Ditt personlige rom er nå låst. Hvis du vil låse opp ditt personlige rom, berører du Mer og Lås opp møtet.

1

Når du har et anrop i ditt personlige rom, berører du Lås møte.


2

Ditt personlige rom er nå låst. Du kan slippe til deltakerne ved å trykke på deltakerlisten øverst til høyre på skjermen og velge Slipp til. Hvis du vil låse opp ditt personlige rom, trykker du på Lås opp møte .


1

Når du har et anrop i ditt personlige rom, velger du Lås møte.


2

Ditt personlige rom er nå låst. Du kan slippe til deltakerne ved å navigere til deltakerlisten øverst til høyre på skjermen og velge Slipp til. Hvis du vil låse opp ditt personlige rom, velger du Lås opp møte .