Klikk for å vise filtrene, velg Kladd , og velg deretter meldingen du vil fullføre.


 

Meldingskladdene beholdes selv etter en omstart, slik at du alltid kan gå tilbake til dem.

Tapp for å vise tilgjengelige filtre, gå til Kladd , og velg deretter meldingendu vil fullføre.

Tapp for å vise tilgjengelige filtre, gå til Kladd , og velg deretter meldingendu vil fullføre.

Klikk for å vise filtrene, velg Kladd , og velg deretter meldingen duvil fullføre.