Før du starter

Du må ha full administratorrettighet.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Brukere, og velg deretter brukeren du vil endre.

2

Klikk på Ring og rull ned til Ringe brukerportal.

3

Klikk på Start. Dette krysset åpner deg til Anropsbrukerportal.