Pre nego što počneš

Mora da imate punu privilegiju administratora.

1

U prikazu korisnika idite https://admin.webex.comna Korisnici, a zatim izaberite korisnika koga želite da izmenite.

2

Kliknite na Pozivanje i pomerite se nadole do Portala za korisnike.

3

Kliknite na Pokreni, ovaj kros vas pokreće na Portal za pozivanje korisnika.