Du kan viderekoble anropene dine til et annet mål ved å angi telefonnummer i portalen.

Før du starter

 • Lederassistent-tjenesten må først aktiveres av administrator.

 • Lederen må tilordne deg til assistentgruppen sin.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Fra Anroper brukerportal , gå til Samtaleinnstillinger > Tilleggsfunksjoner .

3

Gå til Konsernassistent og slå på bryteren.

4

Angi telefonnummer som anropene som skal viderekobles til, i Angi telefonnummer og kontroller Viderekoble filtrerte anrop avmerkingsboks.

5

Klikk på Lagre.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se dette videodemonstrasjon om hvordan du setter opp viderekobling av samtale for lederassistentanropene i Anroper brukerportal .
Du kan enten melde deg på når lederen trenger hjelpen din, eller melde deg ut når du ikke er nødvendig.

Før du starter

 • Lederassistent-tjenesten må være aktivert av administrator.

 • Lederen må tilordne deg til assistentgruppen sin.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Fra Anroper brukerportal , gå til Samtaleinnstillinger > Tilleggsfunksjoner .

3

Gå til Konsernassistent og slå på bryteren.

4

Hvis du vil registrere deg for en lederassistent-tjeneste, merker du av i boksen ved siden av lederen i Leder tabell.

5

Klikk på Lagre.


 

Du kan melde deg på eller deaktivere lederassistenttjenesten ved å angi de respektive funksjonstilgangskodene (FAC) med telefontastaturet.

 • Registrering (lederassistent) – #65

 • Melde deg ut (lederassistent) – #66

Du kan viderekoble anropene dine til et annet mål ved å angi telefonnummer i portalen.

Før du starter

 • Lederassistent-tjenesten må først aktiveres av administrator.

 • Lederen må tilordne deg til assistentgruppen sin.

1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Samtaleinnstillinger .

2

Gå til Konsernassistent og slå på bryteren.

3

Angi telefonnummer som anropene som skal viderekobles til, i Angi telefonnummer og kontroller Viderekoble filtrerte anrop avmerkingsboks.

4

Klikk på Lagre.

Du kan enten melde deg på når lederen trenger hjelpen din, eller melde deg ut når du ikke er nødvendig.

Før du starter

 • Lederassistent-tjenesten må være aktivert av administrator.

 • Lederen må tilordne deg til assistentgruppen sin.

1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Samtaleinnstillinger .

2

Gå til Konsernassistent og slå på bryteren.

3

Hvis du vil registrere deg for en lederassistent-tjeneste, kontrollerer du Meld deg på avmerkingsboks til lederen i tabellen.

Hvis du vil velge bort lederassistent-tjenesten, fjerner du merket for Meld deg på avmerkingsboks.

4

Klikk på Lagre.


 

Du kan melde deg på eller deaktivere lederassistenttjenesten ved å angi de respektive funksjonstilgangskodene (FAC) med telefontastaturet.

 • Registrering (lederassistent) – #65

 • Melde deg ut (lederassistent) – #66