Tilordne assistenter til assistentutvalget

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger > Tilleggsfunksjoner fra brukerportalen foroppringing.

3

Søk etter og velg brukerne du vil legge til i assistentutvalget, under Overordnet .

4

Klikk på Lagre.

Filtrere anrop som er sendt til assistenten

Med alternativet for samtalefiltrering kan du bestemme hvilke samtaler som skal gå til assistenten din.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger > Tilleggsfunksjoner fra brukerportalen foroppringing.

3

Slåveksleknappen Samtalefiltrering under Overordnet .

4

Velg ett av følgende alternativer:

 • Alle samtaler
 • Alle interne samtaler
 • Alle eksterne samtaler
 • Egendefinerteanropsfiltre – Velg dette alternativet for å sikre at bare bestemte anrop blir omdirigert til din overordnede assistent. Hvis dette alternativet er valgt, klikker du Legg til nytt filter for å utvikle et egendefinert anropsfilter.
5

Klikk på Lagre.


 

Du kan aktivere eller deaktivere alternativet for samtalefiltrering ved hjelp av bordtelefonen. Bruk følgende FAC -koder (Feature Access Codes) – koder som kan angis via telefontastaturet for å kontrollere bestemte funksjoner – til å aktivere eller deaktivere samtalefiltreringsalternativene du har definert i telehåndboken.

 • Aktiver samtalefiltrering (overordnet) - #61

 • Deaktiver samtalefiltrering (overordnet) - #62

Aktivere anropsvarsler til flere steder

Du kan velge å varsle flere steder ved hjelp av den overordnede tjenesten. Du kan også velge å legge til et ringesprut i disse varslene.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger > Tilleggsfunksjoner fra brukerportalen foroppringing.

3

Slåveksleknappen Plassering som skal ringe under Overordnet .

4

Velg Varseltype på rullegardinmenyen:

 • Lydløs

 • Ringsprut

5

Velg hvilke steder du vil varsle:

 • Plassering av rekkevidde for enkeltnummer (Office hvor som helst)– Telefonnummeret som er angitt i innstillingene for Office Anywhere.

 • Mobilplassering–Telefonnummeret som er angitt i mobilitetsinnstillingene.

 • Plasseringer for delt anropsutseende– Enhetene der delt anropsutseende er konfigurert.

6

Klikk på Lagre.

Konfigurere ringealternativer, alternativer for overrulling og presentasjon av oppringer-ID

Med varslingsfunksjonen kan du konfigurere ringealternativer for innkommende samtaler, overrullingsalternativer og oppringer-ID-presentasjon.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger > Tilleggsfunksjonerfra brukeren somringer.

3

Velg ett av følgende under Executive > Alerting Mode:

 • Samtidig– Ring alle assistenttelefonene samtidig.
 • Sekvensiell– Ring assistenttelefonene i den rekkefølgen de vises i assistenttabellen.
4

Velg hvordan samtaler skal håndteres hvis ingen svarer:

 • Send til telefonsvarer
 • Videresend
 • Ikke gjør noe
5

Velg navnet og nummeret til oppringeren som skal vises på assistentens telefon for innkommende anrop fra linjen.

6

Klikk på Lagre.