Søk etter opptak som skal administreres

Bruk søkealternativene til å finne opptak – til og med opptak som har blitt flyttet til papirkurven.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester.

2

Velg Nettsteder under Møte, velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted.

3

Velg Opptaksadministrasjon under Opptak.

4

Filtrer opptaksplasseringen ved å velge Opptak eller Papirkurv.

5

Bruk søkealternativene til å angi vilkårene for søket.

Du kan søke etter opptak etter Navn, Filstørrelse eller Eier. For opptak som ikke finnes i papirkurven, søker du etter Dato opprettet eller datoen da filen ble Sist brukt.

6

Velg Søk.

Slett opptak

Et opptak som har blitt flyttet til papirkurven, er tilgjengelig for gjenoppretting i opptil 30 dager. Etter 30 dager sletter systemet automatisk opptaket.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester.

2

Velg Nettsteder under Møte, velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted.

3

Velg Opptaksadministrasjon under Opptak.

4

Velg Opptak, og søk deretter for å finne opptakene du vil slette.

5

Merk av i de tilsvarende avkrysningsboksene for opptakene du vil slette.

6

Velg Flytt til papirkurv.

Gjenopprett opptak

Du kan gjenopprette et opptak som har blitt flyttet til papirkurven, i opptil 30 dager. Etter 30 dager sletter systemet automatisk opptaket.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester.

2

Velg Nettsteder under Møte, velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted.

3

Velg Opptaksadministrasjon under Opptak.

4

Velg Papirkurv, og søk deretter for å finne opptakene du vil gjenopprette.

5

Merk av i de tilsvarende avmerkingsboksene for opptakene som skal gjenopprettes.

6

Velg Gjenopprett.

Slett opptak permanent

Du kan slette valgte opptak permanent fra papirkurven, eller tømme papirkurven for å slette dem alle. Hvis du sletter opptak, frigjøres ekstra lagringsplass.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester.

2

Velg Nettsteder under Møte, velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted.

3

Velg Opptaksadministrasjon under Opptak.

4

Velg Papirkurv, og søk deretter for å finne opptaket som skal slettes permanent.

5

Merk av i de tilsvarende avmerkingsboksene for opptakene du vil slette permanent.

6

Klikk på Slett. Hvis du vil slette alle opptak permanent, klikker du på Tøm papirkurven.

Tilordne en brukers opptak på nytt til en annen Webex-konto

Du kan tilordne eierskapet av nettverksbaserte opptak på nytt. Det kan være lurt å tilordne eierskap på nytt når du slår av en brukerkonto som har viktige opptak du ikke vil miste.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til Tjenester.

2

Velg Nettsteder under Møte, velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted.

3

Velg Opptaksadministrasjon under Opptak.

4

Velg Opptak, og søk for å finne opptaket du vil tilordne til en annen konto.

5

Merk av i avkrysningsboksen ved siden av ønsket opptak, og velg Tilordne på nytt.

6

Søk etter og velg den nye eieren av opptakene på siden Tilordne eier på nytt, og velg deretter OK.