Yönetmek için Kayıtları Aratın

Çöp kutusuna taşınmış kayıtlar da dahil olacak şekilde, kayıtları bulmak için arama seçeneklerini kullanın.

1

https://admin.webex.com sitesindeki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidin.

2

Toplantı altında Siteler’i seçip sitenizi belirleyin ve ardından Site Yapılandırma’yı seçin.

3

Kayıtlar’ın altında Kayıt Yönetimi’ni seçin.

4

Kayıtlar veya Çöp Kutusu’nu seçerek kayıt konumunu filtreleyin.

5

Aramanızın kriterlerini belirlemek için arama seçeneklerini kullanın.

Kayıtları, İsim, Dosya Boyutu veya Sahip’e göre arayabilirsiniz. Çöp Kutusu’nda olmayan kayıtlar için Oluşturulma Tarihi veya Son Erişim Tarihi’ne göre arama yapın.

6

Ara'yı seçin.

Kayıtları Silme

Çöp kutusuna taşınmış bir kaydı 30 gün boyunca kurtarabilirsiniz. 30 gün sonra, sistem kaydı otomatik olarak siler.

1

https://admin.webex.com sitesindeki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidin.

2

Toplantı altında Siteler’i seçip sitenizi belirleyin ve ardından Site Yapılandırma’yı seçin.

3

Kayıtlar’ın altında Kayıt Yönetimi’ni seçin.

4

Kayıtlar’ı seçin ve ardından silmek istediğiniz kayıtları bulmak için arama yapın.

5

Silmek istediğiniz kayıtlar için ilgili onay kutularını işaretleyin.

6

Çöp Kutusuna Taşı’yı seçin.

Kayıtları Geri Yükle

Çöp kutusuna taşınmış bir kaydı en fazla 30 gün içinde geri yükleyebilirsiniz. 30 gün sonra, sistem kaydı otomatik olarak siler.

1

https://admin.webex.com sitesindeki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidin.

2

Toplantı altında Siteler’i seçip sitenizi belirleyin ve ardından Site Yapılandırma’yı seçin.

3

Kayıtlar’ın altında Kayıt Yönetimi’ni seçin.

4

Çöp Kutusu’nu seçin ve ardından geri yüklemek istediğiniz kayıtları bulmak için arama yapın.

5

Geri yüklenecek kayıtlar için ilgili onay kutularını işaretleyin.

6

Geri Yükle’yi seçin.

Kayıtları Kalıcı Olarak Sil

Çöp kutusundan seçtiğiniz kayıtları kalıcı olarak silebilir veya çöp kutusunu boşaltarak hepsini silebilirsiniz. Kayıtların silinmesi, ek depolama alanı açar.

1

https://admin.webex.com sitesindeki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidin.

2

Toplantı altında Siteler’i seçip sitenizi belirleyin ve ardından Site Yapılandırma’yı seçin.

3

Kayıtlar’ın altında Kayıt Yönetimi’ni seçin.

4

Çöp Kutusu’nu seçin ve ardından kalıcı olarak silinecek kaydı bulmak için arama yapın.

5

Kalıcı olarak silmek istediğiniz kayıtlar için ilgili onay kutularını işaretleyin.

6

Sil'e tıklayın. Tüm kayıtları kalıcı olarak silmek için Çöp Kutusunu Boşalt’a tıklayın.

Kullanıcının Kayıtlarını Başka Bir Webex Hesabına Yeniden Atama

Ağ tabanlı kayıtların sahipliğini yeniden atayabilirsiniz. Kaybetmek istemediğiniz önemli kayıtları olan bir kullanıcı hesabını kapatırken sahipliği yeniden atmak isteyebilirsiniz.

1

https://admin.webex.com sitesindeki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidin.

2

Toplantı altında Siteler’i seçip sitenizi belirleyin ve ardından Site Yapılandırma’yı seçin.

3

Kayıtlar’ın altında Kayıt Yönetimi’ni seçin.

4

Kayıtlar’ı seçin ve farklı bir hesaba yeniden atmak istediğiniz kaydı bulmak için arama yapın.

5

İstediğiniz kaydın yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve Yeniden ata’yı seçin.

6

Sahibi Yeniden Ata sayfasında, kayıtların yeni sahibini arayıp seçin ve ardından Tamam’ı seçin.