Før du starter

Rekkevidde for ett nummer (kontor hvor som helst) må konfigureres for din plassering av systemansvarlig.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Gå til Samtaleinnstillinger i den kallende brukerportalen.

3

Slå på rekkevidde for enkelttall (kontor hvor som helst).

4

Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil aktivere kontaktanrop fra katalogkategorien.

5

Klikk Legg til personlig nummer for å legge til et telefonnummer som skal brukes som enkeltnummer når (kontor hvor som helst) nummer.

6

Skriv inn Navn og telefonnummer .

Så snart du legger til et telefonnummer, er nummeret aktivt. Hvis du vil deaktivere, fjerner du merket i boksen ved siden av telefonnummeret.

7

Klikk Alternativer for innkommende anrop for å aktivere en av følgende innstillinger for dette telefonnummeret:

  • Ikke viderekoble anrop– Anropene dine blir ikke videresendt, selv om viderekobling er aktivert.
  • Svarkonfigurasjon– Når noen ringer deg, blir de bedt om å trykke en tast før de kobles til. Bruk dette alternativet hvis du vil at innringerne skal vite at samtalen automatisk går til ditt enkeltnummer rekkeviddenummer (kontor hvor som helst).
  • Anropskontroll– Du kan bruke systemets tilgangskoder for funksjoner på enkeltnummerrekkestasjonsenheter (kontor hvor som helst).
  • Aktiver temakoder– Du kan få tilgang til funksjonene for systemoppringingskontroll, for eksempel samtalesperre og viderekobling via tilgangskoder for funksjoner, ved hjelp av den angitte enheten.
8

Klikk på Lagre.


 

Du kan legge til et annet personlig nummer ved å klikke Legg til et annet personlig nummer. Følg de forrige trinnene.