Pre nego što počneš

Administrator mora da podesi doseg jednog broja (kancelarija bilo gde) za vašu lokaciju.

1

Idite na https://settings.webex.comWebex poziv.

2

Sa korisničkog portala za pozivanje idite na podešavanja poziva.

3

Prebacivanje na doseg jednog broja (kancelarija bilo gde).

4

Označite polje za potvrdu ako želite da omogućite kontakt pozivanje sa kartice kataloga.

5

Kliknite na dugme "Dodaj lični broj" da biste dodali broj telefona koji će se koristiti kao broj pojedinačnog broja (office anywhere).

6

Unesite ime i brojtelefona.

Čim dodate broj telefona, broj je aktivan. Da biste se deaktivirali, opozovite izbor u polju za potvrdu pored broja telefona.

7

Kliknite na dugme "Opcije dolaznog poziva" da biste omogućili neku od sledećih postavki za ovaj broj telefona:

  • Ne prosleđivanjepoziva – vaši pozivi se ne proslećuju, čak i ako je omogućeno prosleđivanje poziva.
  • Konfiguracijaodgovora – Kada vas neko pozove, od vas će biti zatraženo da pritisnete taster pre nego što se povežete. Koristite ovu opciju ako želite da pozivaoci znaju da njihov poziv automatski ide na vaš broj (office anywhere) broj.
  • Kontrola poziva– Možete da koristite kodove za pristup funkcijama sistema na uređajima sa jednim brojem (office anywhere).
  • Omogući kodove funkcija— Možete da pristupite funkcijama kontrole poziva sistema kao što su držanje poziva i prosleđivanje poziva putem kodova za pristup funkcijama pomoću navedenog uređaja.
8

Kliknite na dugme Sačuvaj.


 

Možete da dodate još jedan lični broj tako što ćete kliknuti na dugme "Dodaj još jedan lični broj". Sledite prethodne korake.