E-postmaler

Et Webex-nettsted inneholder e-postmaler som kan tilpasses, i HTML- og ren tekst-format. E-postmal-siden angir om en HTML-formatversjon av en mal er tilgjengelig.

HTML-versjoner er ikke tilgjengelige for tilpassede tekstbaserte e-postmaler. En HTML-versjon blir tilgjengelig etter at du har gått tilbake til standardmalen.

Tilpass e-postmaler

En Webex-tjeneste sender e-poster automatisk, for eksempel når verter planlegger eller endrer økter. Hvis nettstedet har alternativet for e-postmaler, kan malene som definerer disse e-postmeldingene, endres. E-postmaler kan også tilbakestilles til standardtilstanden.


Påse at malendringene gjøres for hvert språk som nettstedet støtter. Gjør endringer på samme språk som malen. Når du for eksempel redigerer en franskspråklig mal, gjør du endringer på fransk.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du aktiverer alternativet for e-postmaler, kontakter du Webex-kontoadministratoren.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du E-postmal.

4

Velg tjenesten fra rullegardinlisten Eksisterende e-postmaler for, og velg deretter malen du vil endre.

5

Endre teksten og fjern eller omarranger variablene etter behov.

Variabler vises med et prosenttegn (%) før og etter navnet.


 

Variabler kan flyttes i en mal, men du kan ikke endre navnene deres.

Hver e-postmal inneholder sitt eget sett med variabler. Kopiering og innliming av variabler fra én mal til en annen støttes ikke.

6

Når du har tilpasset en HTML-e-postmal, velger du Forhåndsvis HTML for å sikre at malen ser ut som forventet. Klikk deretter på Oppdater.

7

Gjenta denne fremgangsmåten for å gjøre de samme endringene i malen på hvert språk som støttes.

Gjenopprett den standard e-postmalen

Tilpassede e-postmaler kan tilbakestilles til sin opprinnelige tilstand.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester, og under Møte velger du Nettsteder.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du E-postmal.

4

Merk av i avkrysningsboksen ved siden av malen for å gjenopprette den.

5

Klikk på Gjenopprett til standard nederst på siden, og klikk deretter på OK.