Hvordan du setter opp viderekoblingen, avhenger av telefontjenesten du har. Hvis du ikke er sikker, finns det en enkel måte å si det på.

Hvis du ikke ser innstillingen Viderekobling, må du kanskje slå den på først i Egenomsorgsportalen. Du er kanskje kjent med å bruke selvpleieportalen for å sette opp alternativer for telefonen.Webex-appbruker disse innstillingene og lar deg enkelt legge til dem fra appen.

1

Gå til profilbildet, velg Innstillinger (Windows) eller Innstillinger (Mac), og klikk deretter på Ring.

2

Rull til Ytterligere anropsinnstillinger og klikk deretter på Avanserte anropsinnstillinger for å åpne portalen i en nettleser.

3

Velg Mine telefoner og følg instruksjonene for å legge til nummeret du vil viderekoble telefonsamtalene til.

4

Etter at du har slått på viderekobling, kan du gå til i bunnteksten i appen og velge hvor du vil viderekoble telefonsamtalene dine. Derfra kan du viderekoble anrop til taleposten din, en annen arbeidslinje hvis du har flere linjer, eller et nummer du har angitt tidligere. Eller, for å legge til et nytt nummer, gå til , velg Åpne anropsinnstillinger for å komme tilbake til egenomsorgsportalen.

Telefon- og viderekoblingsinnstillinger blir grønt og forblir slik til du endrer innstillingen tilbake til Ikke viderekoble anrop.

1

Gå til profilbildet, velg Innstillinger (Windows) eller Innstillinger (Mac), og klikk deretter på Ring.

2

Gå til Viderekobling og legg deretter til et nummer du vil viderekoble anrop til, eller velg å viderekoble anropene til talepost.

Etter at du har slått på viderekobling, blir Telefon- og viderekoblingsinnstillinger i bunnteksten for appen grønn og forblir slik til du endrer innstillingen tilbake til Ikke viderekoble anrop. Du kan administrere viderekoblingen din derfra.

1

Trykk på profilbildet ditt, gå til Innstillinger > Ring, og velg deretter hvor du vil viderekoble telefonsamtalene dine, for eksempel til talepost eller et nummer du har angitt tidligere. Eller du kan legge til et annet nummer.

Når du er ferdig, endres utseendet til Ring-ikonet nederst i appen, og du ser et banner øverst på Ringe-listen som viser deg hvor anropene dine viderekobles .