Hvordan du konfigurerer viderekobling av samtale av anrop , avhenger av hvilken telefontjeneste du har. Hvis du ikke er sikker, det er en enkel måte å fortelle det på .

Hvis du ikke ser Viderekobling av anrop innstillingen, må du kanskje slå den på først i Self Care portalen. Du er kanskje kjent med å bruke Self Care portalen for å konfigurere alternativer for telefonen. Webex-appen bruker disse innstillingene og lar deg enkelt legge til i dem fra appen.

1

Gå til din profilbilde , velger du Innstillinger (Windows) eller Innstillinger (Mac), og klikk deretter Ringer .

2

Bla til Flere samtaleinnstillinger og klikk deretter Avanserte samtaleinnstillinger for å åpne portalen i en nettleser.

3

Velg Mine telefoner og følg instruksjonene for å legge til nummeret du vil viderekoble telefonsamtalene til.

4

Når du har aktivert viderekobling av samtale av anrop , kan du gå til i bunnteksten i appen, og velg hvor du vil viderekoble telefonsamtalene dine. Derfra kan du viderekoble anrop til taleposten din, en annen arbeidslinje hvis du har flere linjer, eller et nummer du har angitt før. Eller, hvis du vil legge til et nytt nummer, går du til , velger du Åpne Samtaleinnstillinger for å komme tilbake til Self Care .

Innstillinger for telefon og viderekobling blir grønn og forblir slik til du endrer innstillingen tilbake til Ikke viderekoble anrop .

1

Gå til din profilbilde , velger du Innstillinger (Windows) eller Innstillinger (Mac), og klikk deretter Ringer .

2

Gå til Viderekobling av anrop og legg deretter til et nummer du vil viderekoble anrop til, eller velg å viderekoble anropene til talepost.

Når du har aktivert viderekobling av samtale av anrop , Innstillinger for telefon og viderekobling i bunnteksten for appen din blir grønn og forblir slik til du endrer innstillingen tilbake til Ikke viderekoble anrop . Du kan administrere viderekobling av samtale av anrop derfra.

Trykk på din profilbilde , gå til Innstillinger > Ringer , og velg deretter hvor du vil viderekoble telefonsamtalene dine, for eksempel til talepost eller et nummer du har angitt tidligere. Eller du kan legge til et annet nummer.

Når du er ferdig, vises Ringer -ikonet nederst i appen endres i utseende, og du ser et banner øverst i appen Ringer liste som viser hvor anropene dine viderekobles.