Hvis du vil ha mest mulig ut av hodesettet, laster du ned og konfigurererCisco-headset-appen på mobilenheten.

Hodesettet kan spare opptil åtte forskjelligeBluetooth ®enheter og opprettholde samtidige tilkoblinger med opptil to enheter samtidig.


 

Hvis hodesettet kjører fastvareversjon 1-7 eller tidligere og allerede har to aktive Bluetooth-kilder, må du koble fra en før du kan lagre en annen Bluetooth-enhet på hodesettet. Med firmware 1-8 eller nyere vil den eldre av de to frakoblede kildene falle for å aktivere paring til en ny enhet.

Cisco Headset 730 i paringsmodus.

1

Skyv opp og hold inne strøm/Bluetooth-bryteren i to sekunder.

​Cisco Headset 730Bluetooth-lampen blinker når headsettet er i paringsmodus.

2

Aktiver Bluetooth på enheten.

Du kan aktivere og deaktivere Bluetooth fra Innstillinger-menyen på de fleste anropsenheter.

3

Velg hodesettet fra enhetslisten.

Som standard vises hodesettet i enhetslisten med de tre siste sifrene i serienummeret for hodesettet. Du kan tilpasse enhetsnavnet gjennomCisco-headsetmobilappen.