For å få mest mulig ut av hode telefonene, laster du ned og konfigurerer appen Cisco hode telefoner på mobilen heten din.

Headsettet kan lagre opptil åtte forskjellige Bluetooth®-enheter og opprettholde samtidige tilkoblinger med opptil to enheter samtidig.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fjerner sammenkoblede Bluetooth enheter, kan du se slette sammenkoblede enheter fra ciscos hode 700-serien.


 

Hvis hode telefonene kjører fas tvare versjon 1-7 eller tidligere og allerede har to aktive Bluetooth kilder, må du koble fra én før du kan lagre en annen Bluetooth enhet til hode telefonene. Ved hjelp av FAS tvaren 1-8 eller senere vil de eldre av de to frakoblede kildene forkastes for å pare til en ny enhet.

Cisco hode telefoner 730 i parings modus.

1

Skyv opp og hold inne Strøm/Bluetooth-bryteren i to sekunder.

Cisco hode telefonene 730 Bluetooth lampe blinker når hode telefonene er i parings modus.

2

Aktiver Bluetooth på enheten din.

Du kan aktivere og deaktivere Bluetooth fra menyen Innstillinger på de fleste anropsenhetene.

3

Velg headsettet fra enhetslisten.

Som standard vil hode telefonene dine vises i enhets listen med de tre siste sifrene i hode telefonens serie nummer. Du kan tilpasse enhetsnavnet i mobilappen for Cisco-headset.