Kommandoer i Webex Meetings -appen for Microsoft Teams

Du kan se detaljer om møter eller samtaler per deltaker, og se detaljert informasjon om lyd-, video- og delingskvaliteten. Dataene oppdateres hvert minutt for Webex Meetings og Call on Webex, slik at du kan diagnostisere problemer etter hvert som de oppstår. Data for Webex Calling oppdateres på slutten av hver samtale.

Kommandoer for privat chat med Webex Meetings -appen

Bruk disse kommandoene med Meetings-appen.

Kommando

Beskrivelse

site [ default Webex site URL]

Eksempel: site mysite.webex.com

Angir Webex-nettstedets URL-adresse for ditt standard Webex-nettsted. Når du deler en møtekobling, brukes din standard URL-adresse til Webex-nettstedet.

site reset

Fjerner standard URL-adresse til Webex-nettstedet.

help

Viser de tilgjengelige kommandoene for Webex Meetings-appen.

Bruk disse kommandoene i teamkanaler som har Meetings-appen installert:


 

Hvis du vil kontrollere om et team har Møter-appen installert, kan du se Distribuer Webex Meetings integreringen for Microsoft Teams til organisasjonen din .

Kommando

Beskrivelse

@Cisco Webex Meetings site

Viser teamets Webex-nettsted.

@Cisco Webex Meetings site [ team Webex site URL]

Eksempel: @Cisco Webex Meetings site teamsite.webex.com

Angir URL-adressen til Webex-nettstedet for teamet.

Når du kan endre Webex-nettstedet, endres nettstedet for alle teammedlemmer.

@Cisco Webex Meetings site reset

Fjerner teamets URL-adresse til Webex-nettstedet.

@Cisco Webex Meetings

Deler en Bli med-knapp og viser møtekoblingen for møtet i ditt personlige Webex-rom.

Hvis du ikke har et personlig Webex-rom, deler kommandoen en Bli med-knapp og viser møtekoblingen for et Webex-møte.

@Cisco Webex Meetings join [ Webex Personal Room host ID

Deler en Bli med-knapp og viser en møtekobling for møtet i det personlige Webex-rommet som er knyttet til den angitte verts-ID-en for det personlige rommet, enten ditt eller en annen verts.

@Cisco Webex Meetings [ meeting_number]

Deler en Bli med-knapp og viser en møtekobling for et planlagt Webex-møte med det angitte møtenummeret.

@Cisco Webex Meetings help

Viser alle kommandoene som er tilgjengelige for Webex Meetings-appen.

@Cisco Webex Meetings learn more

Viser en kobling til denne hjelpeartikkelen.

Planlegge og administrere møter

Du kan se detaljer om møter eller samtaler per deltaker, og se detaljert informasjon om lyd-, video- og delingskvaliteten. Dataene oppdateres hvert minutt for Webex Meetings og Call on Webex, slik at du kan diagnostisere problemer etter hvert som de oppstår. Data for Webex Calling oppdateres på slutten av hver samtale.


 

Du må installere Webex Meetings bot før du kan planlegge møter fra Webex-fanen.

1

Gjør én av følgende

 • Velg Webex-fanen i en kanal, hvis du ønsker å planlegge et kanalmøte som er åpent og synlig for alle teammedlemmer. Møtevarsler sendes til kanalen.
 • Velg Webex i en privat chat med Webex Meetings boten hvis du vil planlegge et privat møte som bare er synlig for enkeltpersoner du inviterer.
 • Velg Webex -fanen fra Webex Meetings boten i panelet til venstre hvis du bare vil planlegge et møte med personene du inviterer. Møtevarsler vises ikke i en kanal.
2

Velg Planlegg.

3

Under Møtetype velger du om du vil planlegge et Webex-møte eller et Webex-møte i personlig rom.

Planlegge et møte
4

Skriv inn møteemnet og passordet, og velg deretter dato, klokkeslett og tidssone for møtet. Passordet er kun tilgjengelig for Webex-møter.

5

Kryss av i avkrysningsboksen for Gjentagelse hvis du vil at møtet skal gjentas. Velg hvor ofte (Daglig, Ukentlig, Månedlig, Årlig) møtet skal gjentas, og velg deretter alternativer for hyppigheten.


 
Dette alternativet er ikke tilgjengelig hvis du bruker en hybrid eller lokal Microsoft Exchange -konto
6

Ved siden av Deltakere skriver du inn e-postadressene til de du ønsker å invitere.

Hvis du planlegger møtet i en kanal, inviteres alle kanalmedlemmer automatisk. Du kan legge til flere gjester ved å skrive inn e-postadressene deres ved siden av Flere deltakere.

7

Velg Planlegg.


 
Ingen e-postinvitasjoner sendes til verter eller deltakere hvis du bruker en hybrid eller lokal Microsoft Exchange -konto. Møtet vises heller ikke i Microsoft Outlook kalendere.
Du kan vise kommende møter i møtelisten. Hvis du har en Microsoft 365-konto, viser møtelisten møter som er planlagt fra Microsoft Outlook-kalenderen. Hvis du har en hybrid eller lokal Microsoft Exchange-konto, viser møtelisten møter som er planlagt på Webex-nettstedet ditt.
1

Velg Webex-fanen i Microsoft Teams.

Du ser først møtelisten i listevisning , som viser en konsolidert liste over kommende møter for de neste dagene.

Hvis du ser en pilsirkel ved siden av møtet, betyr det at møtet er et periodisk møte.

Hvis du ser et kalenderikon ved siden av møtet, betyr det at møtet ble planlagt i denne kanalen.

2

Hvis du vil se møtene i sanntid for én enkelt dag, velger du Dagsvisning .

Dagsvisning
Du kan redigere eller avlyse et møte du har planlagt.
1

Velg Webex-fanen i Microsoft Teams.

2

Finn møtet under Kommende møter. Velg … Flere alternativer ved siden av møtenavnet, og velg ett av følgende:

 • Hvis du vil redigere, velger duRediger møte Rediger .

 • Hvis du vil avbryte, velger duSlett Slett .

3

Hvis det er et periodisk møte, velger du om du bare vil redigere eller slette dette møtet eller hele serien, og deretter velger du OK.

 • Hvis du vil redigere, redigerer du møteinformasjonen etter behov og velger Lagre.

 • Klikk på OK for å bekrefte.


   
  Regelmessige møter støttes ikke hvis du bruker en hybrid eller lokal Microsoft Exchange -konto.

Bruk Webex-meldingsutvidelsen i en kanalsamtale, gruppechat eller privat chat til å planlegge et Webex-møte.


 

Hvis du vil planlegge møter fra meldingsutvidelsen, må du angi Webex-nettsted i en privat chat med Webex-boten først. Hvis du ikke anga nettstedet ditt, blir du bedt om å angi det før du kan planlegge et møte.

Når du planlegger et møte i en kanal, er det ingen inviterte lagt til. Ingen av møtedeltakerne mottar en e-postinvitasjon eller ser møtet i kalenderen sin.

1

I samtalen eller chatmelding velger du WebexCisco Webex ikon på linjen for meldingsnumre.

2

Velg Planlegg et Webex-møte .

3

Velg dato, starttid og sluttid for møtet, og klikk deretter på Tidsplan .

Møteinformasjonen legges til i samtale- eller chattemeldingen. Du kan starte møtet, og andre kan bli med på møtet ved å velge Bli med på møtet .

Starte og bli med i møter

Du kan se detaljer om møter eller samtaler per deltaker, og se detaljert informasjon om lyd-, video- og delingskvaliteten. Dataene oppdateres hvert minutt for Webex Meetings og Call on Webex, slik at du kan diagnostisere problemer etter hvert som de oppstår. Data for Webex Calling oppdateres på slutten av hver samtale.

Det finnes to typer møter du kan starte.

 • Hurtigmøter – bruk dette når du ikke har planlagt et møte, men du trenger et møte med en gang.

 • Planlagte Webex-møter – brukes til møter du planlegger på forhånd.

1

Gjør én av følgende

 • Velg Webex-fanen i en kanal hvis du vil starte et kanalmøte som er åpent og synlig for et teammedlem. Møtevarsler sendes til kanalen.
 • Velg Webex i en privat chat med Møter-appen hvis du vil starte et privat møte som bare er synlig for personer du inviterer.
 • Velg Webex fra Møter-boten hvis du bare vil starte et møte med personene du inviterer. Møtevarsler vises ikke i en kanal.
2

Starte et hurtigmøte:

 1. Velg Start møte.

  Start møte-knapp

  Møtet åpnes i et nytt nettleservindu. Velg Start møte.

3

Starte et Webex-møte som du har planlagt tidligere:

 1. Finn møtet ditt i listen over møter under Kommende møter.

  Kommende møter
 2. Velg Start.

  Start-knappen er synlig når det er på tide å starte møtet.

Du kan sende møtepåminnelser fra og med 15 minutter før møtets starttidspunkt.

Klikk på … Flere alternativer ved siden av møtet, og klikk deretter på Send påminnelse.

Flere alternativer-meny

Det vises en påminnelse i kanalen der du planla møtet. Den inneholder møtedetaljene og en kobling som deltakerne kan klikke på for å bli med. Som vert kan du også starte møtet fra denne påminnelsen.

1

Velg Webex-fanen i Microsoft Teams.

2

Gjør én av følgende:

 • Hvis du vil bli med i et møte fra møtelisten, må du finne møtet under Kommende møter og deretter velge Bli med ved siden av møtet.

  Bli med-knappen vises når det er på tide å bli med i møtet.

  Bli med-knappen vises ved siden av møtenavnet
 • Hvis du vil bli med i et møte ved å angi møtenummeret, angir du det 9-sifrede møtenummeret i tekstboksen under Bli med i et møte.
  Tekstfelt for Bli med i møte

  Du finner det nisifrede møtenummeret i e-postinvitasjonen.

 • Hvis du vil bli med i et møte i en annen persons personlige rom, angir du personens ID for personlig rom i tekstboksen under Bli med i et møte.

  Du kan finne vertens ID for personlig rom i URL-adressen for personlig rom. Hvis URL-adressen for personlig rom for eksempel er company.webex.com/meet/csinu, er vertens ID for personlig rom csinu.

  Du kan bare bli med i et personlig rom på Webex-nettstedet som er angitt som teamnettsted.

 • Hvis du vil bli med i et møte i et personlig rom som du nylig har blitt med i, velger du det personlige rommet under Nylige personlige rom.
  Delta i et møte
1

Oppgi @Webex Meetings i kommandoboksen øverst i Microsoft Teams.

2

Velg @Cisco Webex Meetings fra søkeresultatene.

3

Gjør én av følgende:

 • Velg Invitere til et Webex-møte > Send for å dele en kobling til et øyeblikkelig møte.
 • Velg Planlegg et Webex-møte , velg dato, starttid og sluttid for møtet, og klikk deretter på Tidsplan .
4

Velg Bli med eller Bli med på møtet for å starte eller bli med på møtet.

Webex-møtet åpnes i et nytt nettleservindu.

I en kanalsamtale, gruppechat eller privat chat kan du sende en kobling til et møte i ditt personlige rom eller et planlagt Webex-møte. Ditt personlige rom brukes som standard for alle møter du deler. Hvis du ikke har et personlig rom, deles en kobling til et øyeblikkelig møte i stedet.


 

Vi anbefaler at du angir Webex-nettstedet ditt i en privat chat med Webex-boten for å få den beste opplevelsen. Hvis du ikke angir nettstedet ditt, vil tillegget velge ett automatisk basert på e-postadressen din for Microsoft Teams.

1

I samtalen eller chatmelding velger du Cisco WebexWebex-ikon på linjen for meldingsutvidelser, og klikk deretter på Invitere til et Webex-møte .

2

Angi møteemnet, og klikk deretter på Send.

Møteinformasjonen legges til i samtale- eller chattemeldingen. Du kan starte møtet, og andre kan bli med i møtet ved å velge Bli med.

Spill av og del opptak

Du kan se detaljer om møter eller samtaler per deltaker, og se detaljert informasjon om lyd-, video- og delingskvaliteten. Dataene oppdateres hvert minutt for Webex Meetings og Call on Webex, slik at du kan diagnostisere problemer etter hvert som de oppstår. Data for Webex Calling oppdateres på slutten av hver samtale.


 

Du kan bare dele opptak til kanaler, men før du kan dele, må du legge til Webex-fanen i kanalen.

Når et møte registreres i skyen, sendes et opptaksvarsel etter at møtet avsluttes. Opptaksvarselet inkluderer møteemnet, dato, klokkeslett, varighet og en Spill av opptak-knapp.

Opptaksvarsler for kanalmøter sendes til kanalen. Alle teammedlemmer kan se varselet og spille av opptaket.

Opptaksvarsler for private møter sendes til den private chatten med Møter-appen. Verten kan vise varselet og spille av opptaket.

Du kan se en liste over opptakene dine fra alle Webex-nettstedene dine til høyre for Webex-fanen. Listen inneholder opptak fra de siste 10 dagene. Du kan velge og spille av opptak fra listen.

Opptaksliste

1

Gjør ett av følgende for å spille av et opptak:

 • Velg Spill av opptak i opptaksvarselet når det vises i kanalen eller i en privat chat.
 • Gå til Webex-fanen i Microsoft Teams, og velg Opptak. Velg tittelen på opptaket du vil spille av.
Opptaket åpnes i et nytt nettleservindu.
2

Dele et opptak:

 1. Gå til Webex-fanen i kanalen du skal dele det i.

 2. Klikk på Del-knappen til høyre for opptaksinformasjonen, og klikk deretter på Del for å bekrefte.

Opptaket deles i samtaleloggen for kanalen.